Kobber

Image
Kart over kobber i Norge.
Kartet viser hvor mye kobber som finnes i Norge, men det er for tiden ikke noe utvinning av kobber. En malm med 1 % kobber tilsvarer 10 kg kobber l i ett tonn råmalm. Illustrasjon av MCR, NGU.

Kobber er en kritisk råvare som brukes i mye fornybar energi, som vindturbiner og solceller. Norge har betydelige ressurser av kobber.

Hva brukes kobber til?

Image
Kobber på en grønn bakgrunn og en strømledning
Kobber brukes blant annet til strømledninger. Illustrasjon: MCR, NGU.

Kobber leder strøm spesielt godt og brukes derfor ofte i strømledninger. Kobber brukes også i transformatorer, radiatorer, takbekledning, kretskort, vannrør, beslag, statuer og mynter.

Kobber legeres med gull og sølv til smykker, med tinn til bronse og med sink til messing.

Hvor i Norge er det gruvedrift av kobber?

I Norge er det for tiden (2019) ingen utvinning av kobber, men det letes etter kobberforekomster flere steder som ved de gamle gruvefeltene i Sulitjelma, Grong, Røros og Løkken, samt i Mofjellet, Hattfjelldal og Nord-Østerdalen.

Hvor har det vært gruvedrift av kobber?

Det ble produsert kobber fra Guldnes i Midtre Telemark i 1520-årene, Moisesberg i Fyresdal i 1540-årene og på Kvikne fra 1653.

Større produksjon ble det ikke før kisforekomstene spesielt i Røros, Løkken, Folldal og Sulitjelma ble åpnet i henholdsvis 1644, 1654, 1748 og 1891.

Andre viktige forekomster som ikke lenger er i drift er Tverrfjellet, Joma, Skorovas og Killingdal. 

Hvor produseres det kobber i verden?

I 2018 ble det i verden produsert 20,4 millioner tonn kobber.

De største produsentene var:

  • Chile 5,8 mill.t.
  • Peru 2,4 mill.t.
  • Kina 1,6 mill.t.
  • USA 1,2 mill t.
  • Kongo 1,2 mill t.

Det meste av kobberet ble produsert fra gigantiske porfyr-type kobberforekomster ifølge USGS.

Når tok vi kobber i bruk?

Image
Kobber.
Slik ser et kobbmetall ut. Foto: NGU.

Kobber er trolig det første metallet menneskene tok i bruk til redskaper og våpen, og har blitt utvunnet og bearbeidet i mer enn 6000 år. Kobber har vært viktig i industrialiseringen av Norge.

Hvordan fremstilles kobber?

Kobber fremstilles hovedsakelig fra konsentrater av kobbersulfider som hovedsakelig utvinnes fra følgende forekomsttyper:

  • Forekomster knyttet til vulkansk aktivitet som granittiske intrusjoner ved øybuer (porfyr-type) og kontinentkanter (Cu-skarnmalmer)
  • Hydrotermale (metallrike, varme) løsninger med avsetning på havbunnen
  • Kobbersulfidrike sedimentære bergarter
  • Gangforekomster med kobbersulfider som stedvis er store og rike nok til å bli utnyttet

En del malmer har fått mindre betydning som råstoffkilde enn tidligere. Dette gjelder rent kobber i sandsteinsforekomster og forekomster knyttet til lag av basalt og sandstein.

Med visse unntak gjelder dette i tillegg malmer der kobbersulfider og rent kobber har kommet på plass etter at bergarten forøvrig har blitt dannet. For eksempel ved utfelling fra sirkulerende gasser og væsker i porer og sprekker (impregnasjonsmalmer).