Nasjonalparker

Image
De store Rondane-fjellene med noen busker uten blad foran seg.
Rodane-fjellene hvor NGU har lagt til rette med turkart som inneholder geologiske attraksjoner. Foto: Reidulv Bøe, NGU.

Norge har i alt 47 nasjonalparker. 40 ligger på fastlandet og til havs, og syv ligger på Svalbard. Geologi er grunnlaget for naturverdiene i nasjonalparkene våre, og samlet reflekterer nasjonalparkene et stort geologisk mangfold som er dannet i ulike stadier av vår geologiske historie.

Det venter storslagne geologiske opplevelser i nasjonalparkene våre.

Mange nasjonalparker har utarbeidet sine egne besøkssenter med formidling av naturen og opplevelsene i nasjonalparken som uttalt mål.

Dette kan styrke nasjonalparkene som reisemål, og øke naturopplevelsene til de besøkende.

Kart over den geologiske historien

NGU bidrar til at den geologiske historien også blir formidlet i sentrene, i publikasjoner, hos turistguider og på vår hjemmeside.

I Rondane har NGU også lagt til rette for turkart over merkede opplevelsesstier med geologiske attraksjoner.

Noen av nasjonalparkene

Miljødirektoratet har en oppdatert oversikt over alle norske nasjonalparker på sin hjemmeside.

Nedenfor er det lenker til noen nasjonalparker og nasjonalparksentre som dekker flere nasjonalparker: