Mangan

Mangan er et grunnstoff og hardt metall som er uunnværlig for jern- og stålproduksjon på grunn av sine egenskaper som legeringsmateriale. Over 80 prosent av forekomstene av mangan finnes i Sør-Afrika og Ukraina. Drivverdige manganforekomster finnes ikke i Norge.

Hva brukes mangan til?

Mangan er et hardt paramagnetisk metall som lett oksideres. Det er viktig i jern- og stålproduksjon, og 85-90 % av verdensproduksjonen brukes her.

Mangan er en nøkkelbestanddel i billig rustfritt stål og er mye brukt i aluminiumlegeringer.

Mangan har en rekke anvendelser innen kjemisk industri som tilsetning i blyfri bensin for å øke oktantallet og redusere motorbanking.

I hvilke mineraler finnes mangan?

Mangan forekommer vanligvis i mineralet pyrolusitt (MnO2) eller i mindre grad i rhodocrositt (MnCO3).