Aluminium

Image
To kuler med aluminiumsfolie.
Aluminium forbindes kanskje ofte med aluminiusfolie, men har flere bruksområder. Foto: Teslariu Mihai, Unsplash.

Aluminium er et metalisk grunnstoff som brukes i lettmetallegeringer til mange formål. Aluminiuim brukes også til aluminiumsfolie, bokser og i elektriske ledninger.

Hvilke mineraler blir aluminium utvinnet fra?

Aluminium blir utvunnet fra aluminiumrike bergarter. Hovedsaklig forskjellige typer av bauxitter, aluminiumrike lateritter, anortositter, nefelinsyenitter og kaolin-leirer.

Hvor kan det utvinnes aluminium i Norge?

I Norge har vi store områder med anortositt som vil kunne egne seg til produksjon av aluminium. Disse ligger i Rogaland og i Sogn og Fjordane i den indre delen av Sognefjorden, som kan leses mer om under industrimineralsiden.

Anortositt har i mange tiår vært sett på som mulig råstoff for aluminiumsproduksjon. Selskapet Elkem hadde en betydelig aktivitet på dette feltet i 1970-80 årene i samarbeid med Institutt for energiteknikk (IFE).

Dette var det såkalte Anortalprosjektet, der aluminiumoksid ble framstilt ved syreløsing av anortositt. IFE har i de senere år sett på muligheten for en prosess hvor bergarten løses ved hjelp av CO2.

Hvor mye aluminium produseres i Norge?

Norge produserte i 2018 1,3 millioner tonn aluminium fordelt på syv aluminiumsverk (Sunndal, Høyanger, Årdal, Karmøy, Husnes, Lista og Mosjøen).

Hvor mye aluminium produseres i verden?

I 2018 ble det produsert 63,6 millioner tonn aluminium-metall, ifølge USGS. De tre største produsentene var:

  • Kina 35,8 mill t.
  • Russland.
  • Canada.

I verden ble det totalt i 2018 produsert 131 millioner tonn bauxitt. Kina produserte over 55 % av dette.