UNESCO globale geoparker

Noen steder har en så spennende geologisk historie å fortelle at den utgjør et reisemål i seg selv. UNESCO har siden 2015 støttet og koordinert utnevnelsen av Globale Geoparker.
Fra Mølen i Gea Norvegica UNESCO Global Geopark. Parken ble godkjent i 2006, og ligger i Vestfold og Telemark. Foto: Gea Norvegica UNESCO Global Geopark.

UNESCOs globale geoparker defineres som «Sammenhengende geografiske områder hvor steder og landskap av internasjonal geologisk betydning forvaltes på en bærekraftig måte. I en UNESCO global geopark fremheves den geologiske arven som en del av jordas natur- og kulturarv, til å øke bevisstheten og forståelsen for viktige tema, som å bruke jordens ressurser på en bærekraftig måte, håndtere effektene av klimaendringer eller redusere effekten av naturkatastrofer. » (Oversatt fra: UNESCO Global Geoparks. Celebrating Earth Heritage, Sustaining local Communities, UNESCO 2016)

Lang prosess

En UNESCO geopark må oppfylle visse kriterier. Den må inneholde geologisk arv av internasjonal viktighet og formidle sammenheng mellom geologi og kultur- og naturarv. En geopark skal øke de besøkendes forståelse av klimaendringer og naturfarer, øke kunnskap om områdets landskapsverdier, styrke identiteten og stimulere lokalt næringsliv.

Status som UNESCO Global Geopark får man gjennom en lang og streng søknads- og evalueringsprosess. En UNESCO Global Geopark får den statusen for fire år av gangen, etterfulgt av en evaluering som avgjør om statusen beholdes eller ikke.

Hele 140 steder i 40 land har til nå oppnådd status som UNESCO globale geoparker. Her kan du oppleve enestående geologiske landskaper og fenomener på godt tilrettelagte turstier.

De tre norske

I Norge har vi tre UNESCO globale geoparker. Den første, Gea Norvegica UNESCO Global Geopark, ble godkjent i 2006 og ligger i Vestfold og Telemark. Den omfatter syv kommuner: Bamble, Kragerø, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien. Gea Norvegica UNESCO Global Geopark var først ute i hele Skandinavia med en slik anerkjennelse. Området har et stort geologisk mangfold, med mange internasjonalt viktige lokaliteter. Her finnes den unike larvikitten, Oslofeltet med stor mineralrikdom og den «verdensberømte» Fen-vulkanen.

I mars 2010 godkjente UNESCO Norges andre geopark, Magma UNESCO Global Geopark, i Rogaland og Vest-Agder. Den ligger i kommunene Bjerkreim, Lund, Eigersund, Sokndal og Flekkefjord. Området er preget av et karakteristisk landskap med nakne og avrundede knauser som består av den sjeldne bergarten anortositt.

Den tredje er Trollfjell UNESCO Global Geopark, som ble godkjent i april 2019. Trollfjell UNESCO Global Geopark er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka. Området har unike verdier knyttet til mantelbergarter på Leka, det karakteristiske strandflatelandskapet på Vega og det ikoniske hullet i Torghatten, alle tre skapt av geologiske hendelser.

Det er også flere andre områder i Norge hvor det har kommet lokale initiativ med forslag til geoparker og som kan bli UNESCO globale geoparker. 

Kontakt koordinator for Norsk komité for geoparker og geoarv - Pål Thjømøe, tlf.: +47 91 78 25 94