Om NGU

To geologer står på en fjelltopp og ser på et nettbrett.
NGU har 200 ansatte og hovedkontor i Trondheim. Foto: NGU - Geir Mogen
NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt bærekraftig verdiskaping. Norges geologiske undersøkelse (NGU) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø.

Forskning er en integrert del av NGUs arbeid og leveranser, og en forutsetning for å levere kartlegging av god kvalitet og på et internasjonalt godt nivå på vegne av Norge.

Se en kort video om hva vi jobber med. 

NGUs visjon er "Geologi for samfunnet - kunnskap for framtida". Vi fører stolte historiske tradisjoner inn i framtida. Vi setter geologi på dagsordenen. Vår kunnskap sikrer kloke og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet. Det skal vi fortsette med.

NGU har tre kjerneverdier: Samspill, tillit og integritet

Våre mål

NGU har to hovedmål, formulert i tildelingsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD): 

  • NGUs virksomhet skal føre til at Norges geologi og geologiske ressurser er kartlagt på en måte som gir kartdata av god oppløsning, kvalitet og bruksverdi
  • NGUs geologiske kunnskap skal være lett tilgjengelig og kostnadsfri for bruk i næringsutvikling, samferdsel, samfunnssikkerhet, miljøspørsmål, og areal- og naturforvaltning

Vår omsetning og organisering

NGU hadde i 2021 en omsetning på 267,5 millioner kroner, hvor 197,6 millioner kroner var bevilgninger over statsbudsjettet via Nærings- og fiskeridepartementet. Resten finansieres eksternt gjennom samfinansieringsprosjekter og oppdrag.

NGU følger statens etiske retningslinjer i vårt arbeid.

Vår kontaktinformasjon

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Vi har åpent mandag til fredag kl 9-14.30.

Bygg for alle: Om tilgjengelighet i NGUs lokaler i Trondheim
Våre data omfattes av regelverket i norsk lisens for offentlige data.
Personvern og informasjonskapsler