Om NGU

NGU har 200 ansatte og hovedkontor i Trondheim. Foto: NGU - Geir Mogen
NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt bærekraftig verdiskaping. Norges geologiske undersøkelse (NGU) er etat under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø.

Se en kort video om hva vi jobber med. 

 

 

Forskning er en integrert del av NGUs arbeid og leveranser, og en forutsetning for å levere kartlegging av god kvalitet og på et internasjonalt godt nivå på vegne av Norge.

Våre mål

NGU har to hovedmål, formulert i tildelingsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD): 

  • NGUs virksomhet skal føre til at Norges geologi og geologiske ressurser er kartlagt på en måte som gir kartdata av god oppløsning, kvalitet og bruksverdi
  • NGUs geologiske kunnskap skal være lett tilgjengelig og kostnadsfri for bruk i næringsutvikling, samferdsel, samfunnssikkerhet, miljøspørsmål, og areal- og naturforvaltning


Vår omsetning og organisering

NGU hadde i 2020 en omsetning på 266 millioner kroner, hvor 196 millioner kroner var bevilgninger over statsbudsjettet via Nærings- og fiskeridepartementet. Resten finansieres eksternt gjennom samfinansieringsprosjekter og oppdrag.

NGU følger statens etiske retningslinjer i vårt arbeid.

NGU har ca. 200 ansatte. Vi er delt inn i fire avdelinger.

NGUs visjon er "Geologi for samfunnet - kunnskap for framtida". Vi fører stolte historiske tradisjoner inn i framtida. Vi setter geologi på dagsordenen. Vår kunnskap sikrer kloke og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet. Det skal vi fortsette med.

NGU har tre kjerneverdier: Samspill, tillit og integritet

Vår kontaktinformasjon

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Bygg for alle: Om tilgjengelighet i NGUs lokaler i Trondheim


Våre data omfattes av regelverket i norsk lisens for offentlige data.
Personvern og informasjonskapsler