Vis undermenyen
Kontakt oss

Kontakt oss

Bildet viser NGUs hovedinngang.
Inngangen til NGUs hovedbygg på Lade. Foto: Gudmund Løvø/NGU
NGUs hovedkontor ligger i Trondheim. I tillegg har vi avdelingskontor i Tromsø og et borkjernesenter på Løkken i Trøndelag.

Jul og nyttår 2023:
NGU holder stengt i perioden 24. desember til og med 1. januar.
28. desember - 2. januar: Direktør May Britt Myhr kan nås på telefon 91 54 93 50.
24.desember - 27. desember: Fungerende direktør Kari Bostad kan nås på telefon 48 03 73 40

NGUs pressekontakt

Mari Prestvik, kommunikasjonssjef
Mobil: 92 46 85 62
E-post: mari.prestvik@ngu.no

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Postadresse: 
Postboks 6315 Torgarden
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim
NGU på kartet
telefon: 73 90 40 00
e-post: ngu@ngu.no
Organisasjonsnummer: NO 970 188 290

Organisasjon og ansatte

Direktør: May Britt Myhr
Kommunikasjonssjef: Mari Prestvik 
Nettredaktør: Rune Eian

--

Nettredaktør Rune Eian kan kontaktes om skrivefeil, lenker som ikke fungerer og eventuelle andre feil. Det står som regel oppført kontaktpersoner på de ulike sidene og sakene som kan kontaktes hvis du har mer faglige spørsmål om innholdet.

Hvis du opplever feil med karttjenestene våre, gjerne se på våre driftsmeldinger først.Hvis feilen du opplever ikke står der ta kontakt med wmsdrift@ngu.no

Spør en geolog er en tjeneste hvor du kan få svar på geologiske spørsmål.

Du kan også se tidligere besvarte spørsmål av geologer. Her finner du alt fra om du har funnet gull til hvorfor berget har rynker eller streker?
 

NGU Borkjernesenter

NGU Borkjernesenter på Løkken. Foto: Gudmund Løvø, NGU. 

Postadresse: 7332 Løkken
Besøksadresse: Moshaugen industriområde, Bjørnli
 

Kontaktpersoner
Elin Slagvold
Kari Aslaksen Aasly


NGU Tromsø

Framsenteret
Postadresse:
NGU, Framsenteret
Postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø
Besøksadresse: Hjalmar Johansens gate 14, Tromsø

Kontaktpersoner
Knut Stalsberg
Raymond Eilertsen


Faktura til NGU

NGU krever elektroniske fakturaer på standard EHF.

Vår elektroniske fakturaadresse (for alle enheter) er: Organisasjonsnummer # 970 188 290

For å sikre raskt og korrekt behandling av fakturaen må alle fakturaer påføres enten:

  1. Innkjøpsordrenummer som dere får oppgitt ved bestilling, eller
  2. Bestillerreferanse som består av NGU-koden som er 4 siffer (3580) og 6 bokstaver. Eksempel på kode = «3580uvwxyz».

For mer informasjon om elektronisk faktura, se Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) nettsider om fakturahåndtering.

Fakturaer som av ulike grunner ikke kan leveres på EHF-format vil bli skannet og behandlet elektronisk frem til utbetaling.

Dette innebærer at informasjon på alle leverandørfakturaer skal leses og tolkes maskinelt.

Fakturaene må derfor være av god kvalitet, være tydelige og ha god lesbarhet.

NGU har følgende fakturaadresse:

Norges geologiske undersøkelse

Fakturamottak DFØ Postboks 4746 Torgarden

7468 Trondheim

Dersom dere har spørsmål vennligst kontakt: