Odda. Magnetisk totalfelt 1970.0. Aeromagnetisk kart.; Odda; 1:250 000; trykt i farger;