Hammerfest Magnetisk totalfelt 1965.0. Aeromagnetisk kart.; Hammerfest; 1:250 000; trykt i farger;

| |
Utgivelsesår
1982
Publikasjonstype
docid
37026
Utgivelsesår
1982
Automatisk opprettet
1
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-distribusjonen