Ålesund. Magnetisk totalfelt 1975.0. Aeromagnetisk kart; Ålesund; 1:250 000; trykt i farger;