Ålesund. Magnetisk totalfelt 1975.0. Aeromagnetisk kart; Ålesund; 1:250 000; trykt i farger;

| |
Utgivelsesår
1982
Publikasjonstype
docid
36428
Utgivelsesår
1982
Automatisk opprettet
1
Fylke
MØRE OG ROMSDAL
Tilgjengelig
NGU-distribusjonen