Redelighetsutvalg

NGU er medlem av Felles Redelighetsutvalg. Felles redelighetsutvalg skal behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer i henhold til forskningsetikkloven §§ 6 og 8. Redelighetsutvalget er faglig uavhengig, og både oppgaver og mandat er forankret i forskningsetikkloven.

Medlemmer i Felles redelighetsutvalg

 • Arkivverket
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 • Havforskningsinstituttet (HI)
 • Meteorologisk institutt (MET)
 • Nasjonalbiblioteket (NB)
 • Norges geologiske undersøkelse (NGU)
 • Norsk polarinstitutt (NP)
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Simula Research Laboratory (Simula)
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)