Toppbevilgning til klimaforskning

Image
Bilde av Jochen Knies
«Into the Blue». Forsker Jochen Knies skal se på fortida i Arktis for å forstå framtida. Foto: Astrid Lyså/NGU
NGU-forsker Jochen Knies er tildelt hele 12,5 millioner euro fra EU til forskning på klimaendringer i Polhavet. Forskerne skal gå millioner av år tilbake i tid for å finne svar på hva som kan skje i Arktis i framtida.

Det seks år lange forskningsprosjektet «i2B – Into the Blue» skal ledes fra UiT - Norges arktiske universitet i Tromsø, hvor Jochen Knies er professor 2. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med NORCE/Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen og polarforskere ved Alfred Wegener Institutt (AWI) i tyske Bremerhaven.

Prestisjefylt tildeling

- Dette er stor stas, jeg er svært glad og gleder meg til å komme i gang, sier en smilende Knies, som det siste året har vært gjennom tre tøffe evalueringsrunder før søknaden omsider gikk inn med en bevilgning på over 140 millioner kroner.

Det EU-finansierte europeiske forskningsrådet (ERC) deler hvert år ut midler til talentfulle forskere med fremragende forskningsprosjekter. ERC-finansiering blir regnet som en av de mest prestisjefylte tildelingene en forsker kan få. Her handler det om de beste forskerne og de beste ideene i Europa.
Bevilgningen til Knies er gitt som en Synergy grant, noe som gir forskere med ulik kompetanse fra minst tre institusjoner mulighet til å samarbeide om komplekse og ambisiøse prosjekter.

- Vi ved Norges geologiske undersøkelse er veldig glade på Jochen Knies’ vegne. Vi er stolte over at vi har en forsker hos oss som holder et så høyt internasjonalt nivå, understreker avdelingsdirektør Kjersti L. Ruud ved NGU.

Et isfritt Arktis

Prosjektnavnet «Into the Blue» peker mot et isfritt Arktis, et polhav med bare blått hav. Hvilke globale konsekvenser kan det ha, og hvordan vil selve Arktis utvikle seg i et stadig varmere klima? Vi spør rett og slett hva et isfritt Arktis vil bety for miljø og samfunn, sier Jochen Knies.

Prosjektet er basert på Jochen Knies’ egne ideer og visjoner, og springer blant annet ut av hans deltidsarbeid ved «Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima» (CAGE), et senter for fremragende forskning i Tromsø.

- Jeg ville løfte den geologiske delen av dette arbeidet. Nå er planene lagt, og vi er klare. Vi skal gå tilbake til varme klimaperioder i Polhavet i fortida, til perioden fra 15 millioner år til 3 millioner år. I geologisk forstand betyr det fra midten av epoken miosen til slutten av pliosen, forklarer Knies.

Arkiv peker framover

- Dette var en lang periode hvor det ikke var is i Polhavet, samtidig som CO2-innholdet i atmosfæren var høyt. Gjennom to tokt med FF «Kronprins Haakon», i henholdsvis 2025 og 2026, skal vi hente inn klimaarkiv i sedimentene fra dette tidsrommet. Bunnsedimentene vi skal ta prøver av er allerede kartlagt. Vi skal bruke en fjernstyrt undervannsbåt, både i Polhavet og på den undersjøiske fjellkjeden Lomonosovryggen nord-øst for Grønland. Ved å arbeide med prøvene fra dette klimaarkivet, kan vi bedre forstå hva som kan komme til skje i framtida, påpeker Knies.

I alt blir 42 medarbeidere knyttet til «Into the Blue» de neste seks årene. I gruppen inngår åtte post doc-medarbeidere og to doktorgradsstudenter. Jochen Knies har arbeidet fram prosjektet i samarbeid med Stijn De Schepper fra NORCE/Bjerknesssenteret og Gerrit Lohmann fra AWI.

Nyhetsarkiv