Stort mineralbehov i den «grønne steinalderen»

Image
Smelror, Hanghøj, Schiellerup
Morten Smelror (t.v.), Karen Hanghøj og Henrik Schiellerup er redaktører for «The Green Stone Age: Exploration and Exploitation of Minerals for Green Technologies». Foto: NGU og BGS
Samfunnet trenger mye og nye mineraler for utvikling av ny teknologi i det grønne skiftet. I en Special Publication fra The Geological Society of London har blant annet flere NGU-forskere nå bidratt med sin kunnskap om vegen inn i den «grønne steinalderen».

Seniorforsker Morten Smelror og avdelingsdirektør Henrik Schiellerup ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er redaktører for den 346 sider store publikasjonen, sammen med direktør Karen Hanghøj i British Geological Survey (BGS).

Mineraler er byggesteiner

- Råvarer har vært avgjørende i utviklingen av alle menneskelige samfunn gjennom historien, og når vi beveger oss inn i en grønnere, mer karbonfattig framtid, blir vi i økende grad avhengig av tilgang til et økende antall mineralske råvarer, forklarer Smelror.

- Mineraler for ny teknologi og fornybar energi, som forbedrer kvaliteten både på våre liv og miljøet, er byggesteinene i det grønne skiftet, sier han.

Spesialpublikasjonen «The Green Stone Age: Exploration and Exploitation of Minerals for Green Technologies» presenterer pågående forsknings- og kartleggingsprogrammer med søkelys på mineraler som trengs for overgangen til et grønnere samfunn.

Grønn og bærekraftig

I tillegg til nye letemodeller, og deling av geologisk informasjon om internasjonal kartlegging og leting etter mineraler, inneholder publikasjonen også diskusjon om kritiske og strategiske mineraler i ulike land.

- I tillegg til vurdering av ressurser, reserver og teknisk-økonomiske aspekter, er også sosiale og miljømessige sider omtalt i noen av bidragene. Det er helt nødvendig med en helhetlig tilnærming til leting og utnyttelse av kritiske mineraler og materialer for at vi faktisk skal klare en grønn og bærekraftig omstilling, påpeker Morten Smelror.

PS.: «The Green Stone Age» er en direkte oppfølging av Special Publication 499, «The Changing Role of Geological Surveys», med Smelror som medredaktør og forfatter, og der kapittelet «Geology for Society in 2058» fikk mye oppmerksomhet.

Ref.: The Green Stone Age: Exploration and Exploitation of Minerals for Green Technologies. Morten Smelror, Karen Hanghøj og Henrik Schiellerup (red). Special Publication 526, The Geological Society of London. 346 sider.

Innledningskapittelet: Entering the Green Stone Age - introduction

Image
Trekanter i rød, blå og grønn farge viser i mineralkartet til NGU.
Nyhetsarkiv