Regjeringen åpner for mineralvirksomhet på norsk sokkel

Image
Kjersti L. Ruud og Henrik Schiellerup
Avdelingsdirektørene Kjersti L. Ruud og Henrik Schiellerup ved NGU er glad for at Mareano-programmet får en viktig rolle i kartleggingen. Foto: Gudmund Løvø
Regjeringen foreslår å åpne deler av norsk kontinentalsokkel for kommersiell havbunnsmineralvirksomhet. Det framgår av en ny stortingsmelding, som ble lagt fram tirsdag 20. juni.

Pressemeldingen fra regjeringen

Mareano-programmet viktig

- Stortingsmeldingen påpeker at Norge skal være verdensledende på fakta- og kunnskapsbasert forvaltning av havbunnsmineraler. Mareano-programmet vil få en viktig rolle i kartleggingen av miljøforhold i de områdene som er relevante for mineralvirksomhet, sier avdelingsdirektør Kjersti Løvseth Ruud ved NGU.

Mareano er et nasjonalt, tverrfaglig program for kartlegging av norsk havbunn, blant annet dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensing i sedmentene. Kartverket, Havforskningsinstituttet og NGU utgjør utøvende gruppe og Miljødirektoratet har det overordnete ansvaret.

Det grønne skiftet

- Vi trenger mineraler for å lykkes med det grønne skiftet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

- Dette er et globalt premiss som vi også forventer vil fremgå tydelig av regjeringens mineralstrategi, som kommer snart, sier avdelingsdirektør Henrik Schiellerup ved NGU.

Nyhetsarkiv