Pris til NGU-forsker Eduardo Mansur

Bilde
Eduardo Mansur
Eduardo Mansur har arbeidet ved NGU i vel to år. Foto: Nicholas Lund

NGU-forsker Eduardo Mansur mottok nylig prisen for beste artikkel publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet «Mineralium Deposita» i 2021-2022.

Mansur ble, sammen med sine medforfattere Sarah-Jane Barnes og Charley Duran, hedret under den årlige konferansen The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) i Zürich.     

Faglig høyt nivå

Arbeidet ble gjort mens Eduardo Mansur fortsatt var medarbeider ved canadiske Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Den brasilianske geologen startet som forsker ved seksjon for mineralressurser ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) sommeren 2021, og arbeider nå ved seksjon for samfunnsgeologi.

- Dette er stor stas, og ett av mange eksempler på at vi har fagfolk på høyt internasjonalt nivå, sier seksjonsleder Kari Aslaksen Aasly ved NGU.

På NGUs laboratorier

Artikkelen har tittelen «An overview of chalcophile element contents of pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite, and pyrite from magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits».

I den engelske beskrivelsen heter det at «(...) The paper addresses how the trace element composition in sulfides such as pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite, and pyrite, can be used to understand the petrogenesis of magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits. In addition, the authors propose discriminant diagrams, based on the composition of these sulfide minerals, to target magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits in overburdened areas».  

Forfatterne har brukt samme metode som NGU gjør i sin MiMaC-lab; in-situ sporelementanalyser i mineraler.

Bilde
Her mottar Mansur (nummer to fra venstre) hederen i Zürich. Foto: Ana Carolina R. Miranda