Om NIMBY og mineraler på Hyfer og Forskningsdagene 2023

Image
Fullsatt sal under panelsamtale på Hyferfestivalen 2023.
Snart klart for panelsamtale om mineralutvinning for det grønne skiftet. Godt oppmøte på NTNUs campus på Kalvskinnet. Foto: NGU

NGU satte mineraler på dagsorden for både barn og voksne under kunnskapsfestivalene Hyfer og Forskningsdagene i Trondheim 22.-23. september. På Hyfer deltok avdelingsdirektør Henrik Schiellerup i panelsamtale med tittelen "Grønt skifte uten inngrep i norsk natur?". På NGUs stand på Forskningstorget fikk barna utforske sammenhengen mellom mineraler og energi.

Hyfer er NTNUs nye kunnskapsfestival med mål om å forene kultur, vitenskap og folk. Blant et uttall arrangementer, inviterte Institutt for geovitenskap og petroleum til paneldebatt med temaet «Grønt skifte uten inngrep i norsk natur?»  Spørsmålene i samtalen var blant annet:

  • Hva er mulighetene for at Norge inntar en ledende posisjon innen forsyning av mineraler og metaller til det grønne skiftet – og hva er hindrene?
  • Hva er alternativene til at Norge inntar denne rollen?
  • Hvilken rolle kan forskningen innta for å sikre at inngrepene minimeres?

Ekspertpanelet i panelsamtalen besto av Kurt Aasly, Mats Ingulstad, Siri Granum Carson, Gabriella Tranell og Henrik Schiellerup.

NIMBY-fenomenet

Image
Henrik Schiellerup og tre andre tar selfie på Hyferfestivalen 2023.
Henrik Schiellerup til venstre er med på en selfie med andre deltagere på paneldebatten. Foto: NTNU, institutt for geovitenskap og petroleum.

Publikum fikk en overordnet presentasjon av behovet for mineraler og metaller for det grønne skiftet, hvor disse utvinnes og prosesseres, og hvordan forsyningssikkerheten er på globalt og lokalt nivå. Selv om fokuset på utvinning og forsyning øker, er NIMBY-fenomenet * tilstede.

- Som jeg påpekte i paneldebatten mener mange at regjeringens mineralstrategi legger opp til et tempo for mineralutvinning som vil gå på bekostning av miljø, urfolksrettigheter og naturmangfold. Jeg mener imidlertid at mineralstrategien er svært tydelig på at bærekraftig mineralproduksjon er et ufravikelig premiss for all fremtidig utvinning, forteller avdelingsdirektør Henrik Schiellerup.

- Både i Norge og EU er det ambisjoner om mer effektive prosesser, men den norske mineralstrategien og EUs «Critical Raw Materials Act» legger ikke opp til noen form for kompromiss i forhold til miljø- og naturbelastning eller urfolksrettigheter. Norge er et svært velregulert land, og vi er alle enige om at fremtidens grønne teknologier ikke kan produseres uten bærekraft i hele verdikjeden, sier Schiellerup.

*) NIMBY er et akronym for Not In My Back Yard - se forklaringen i Store norske leksikon

Ingen tvil! Barn fascineres av energi

Image
Gudmund Løvø, Tove Aune, og Mari Prestvik på Forskningstorget 2023.
Gudmud Løvø, Tove Aune og Mari Prestvik tar en kjapp selfie, mens skolebarn tester ut om hvilken stein som leder strøm i bakgrunnen. Foto Gudmund Løvø, NGU.

«Vil du sjekke hvilken av disse steinene som får vifta til å gå rundt? Har du hørt om mineraler og metaller? Så du hva som skjedde nå, at den steinen leder strøm? Er det ikke merkelig at en stein kan få den elektriske vifta til å gå rundt? Har du hørt om magnetisme? Denne steinen er magnetisk, du kunne hengt den opp hjemme på oppslagstavla eller kjøleskapet….»

Praten gikk mer eller mindre i ett for NGU-forskerne Alf Andre Orvik, Kristian Drivenes og Anette Granseth, som sto på stand på Forskningsdagene sammen med kollega og kommunikasjonsrådgiver Gudmund Løvø. Fredag var skoleklasser på besøk, og lørdag var teltet på Forskningstorget åpent for alle som ville utforske sammenhengen mellom stein og energi. Standen var uten tvil et trekkplaster for barnefamilier.


- Vi har også delt ut store mengder plakater som viser nyttige mineraler, forklarer seniorkonsulent Tove Aune, som er ansvarlig for NGUs stand, og som har lang erfaring med dette årlige arrangementet.

– Årets tema «energi» er åpenbart populært blant mange av skolebarna. Entusiasmen er stor og støynivået likeså her inni utstillingsteltet, forklarer en svært fornøyd Tove Aune, som understreker at nysgjerrigheten fra de besøkende både er smittsom og givende.

Nyhetsarkiv