Nordic GIC-seminar i Trondheim: Standardisering og sikker deling

Image
Foto av Kari Bostad, fungerende direktør for NGU innledet seminaret.
Kari Bostad, fungerende direktør ved NGU innledet Nordic GIC Seminar i Trondheim
Geologiske kartlegginger gir verdifull data til samfunnet, men hvordan kan den deles trygt og forstås utvetydig?  

Dette var blant temaene som ble drøftet da fagmiljø innen geomatikk og IT fra Norge, Sverige, Finland og Danmark møttes under Nordic GIC Seminar i Trondheim sist uke.

-Samfunnet har stort behov for geologiske data, og vi har et enormt press på digitalisering av geoteknisk data. Samtidig er verden i endring, og vi står overfor aktører som ikke nødvendigvis er vennligsinnede. Det gjør det nordiske samarbeidet enda viktigere, sier Kari Bostad, fungerende direktør ved NGU.

Blant temaene under seminaret var Sveriges geologiska undersökning (SGU) sitt arbeid knyttet til INSPIRE, EUs strategi for datadeling mens De Nationale Geologiske Undersøkelser for Danmark og Grønland (GEUS) delte erfaringer fra standardisering av lagring og visualisering av geologi i 3D. Dette arbeidet er nå er en del av European Geological Data Infrastructure (EGDI).

Nye åpenhetskrav fra EU

I januar i år kom EU-direktivet High value data-sets som pålegger alle EU-land å dele data innenfor seks tematiske områder, deriblant geotekniske forhold. Målet er at offentlige data skal komme alle til gode, men det kan også bety at sikkerhetskritisk informasjon blir lettere tilgjengelig.

Image
Foto av Lars Kristian Stölen, digital strateg ved SGU.
Lars Kristian Stölen, digital strateg ved SGU.

- Man er redd for aggregering av åpne data; At man kombinerer ulike kilder til åpne data, slik at man kan utlede samfunnskritisk informasjon utfra det. Derfor må vi jobbe aktivt med informasjonssikkerhet og klassifisering. Vi forsøker å holde så mye informasjon som mulig åpent, men også så strengt som nødvendig, forklarer Lars Kristian Stölen, digital strateg ved SGU.

Image
Foto av Marianne B. Wiese, systemutvikler ved GEUS som holder innlegg.
 Marianne B. Wiese, systemutvikler ved GEUS.

Med større tilgjengelighet, kan hvem som helst hente geologisk informasjon uten forhåndskunnskap. Det krever at dataen formidles lettfattelig og utvetydig.

- Vårt mål de neste årene er å etablere veldefinerte beskrivelser av dataen vi deler. Vi må redegjøre for dataens opprinnelse og hvordan data utvelges for at levere korrekt og autoritativ kunnskap, og minimere risiko for feiltolkning, forklarer Marianne B. Wiese, systemutvikler ved GEUS.

Image
Foto fra fagdiskusjon mellom tre deltakere i en pause under Nordic GIC Seminar i Trondheim.
Det ble mange anledninger til gode fagdiskusjoner under Nordic GIC Seminar i Trondheim.
Om GIC Nordic

GIC Nordic er et regionalt nettverk under paraplyen til det internasjonale fagnettverket Geoscience Information Consortium (GIC). GIC skal være en arena for utveksling av siste oppdaterte kunnskap innen bruk og styring av geovitenskapelige informasjonssystemer mellom ulike nasjonale geologiorganisasjoner. 


GIC Nordic gjennomfører årlig et fellesnordisk seminar, der vertskapet rullerer mellom de nordiske medlemslandene. I år var Norge og NGU vertskap i Trondheim, hvor NGU delte sine erfaringer fra arbeidet med NADAG. 

Nyhetsarkiv