Forenklet brønnskjema - etterregistrering av brønner

Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser (VRL §46). Oppgaveplikten omfatter brønner og rapporter. Forskriften gjelder siden 1. januar 1997, og oppgaveplikten gjelder de som ufører brønnboring eller grunnvannsundersøkelser. Om du ikke finner din brønn registrert i Nasjonal grunnvannsdatabase - GRANADA, ta kontakt med firmaet som har utført boringen. Om brønnen er boret for flere år siden og du ikke vet hvem som har utført arbeidet, kan du registrere brønnen selv ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Koordinater finner du ved å klikke på kartlenken til høyre, zoome inn til plassering av borehull, velge SØK og deretter KOORDINAT. Benytt kommategn (,) for skille ved bruk av desimaler.
Mobil
Arbeid

KARTREFERANSE (UTM-koordinater)

Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg png pdf jpeg.

Om brønnen/kilden

m
m
l/t