Wolfram

Image
Wolfram som er et svart metall og den viktige wolframmalm scheelitt som er en grå stein med innslag av brun-rød og hvite parti står ved en lyspære.
En glødelyspære med wolframtråd til venstre. Den svarte steinen i midten er en wolfram fra Rogaland. Til høyre er en viktig wolframmalm kalt scheelitt. Foto: Solveig Sørensen, NGU.

Wolfram er et metall som blant annet brukes som glødetråd i lyspærer, og som legeringsstoff i stål og superlegeringer. Den største wolfram-produsenten i verden er Kina.

Hva brukes wolfram til?

Wolfram er et hardt og tungt metall. Wolfram er kjent for sine robuste fysiske egenskaper og et meget høyt smeltepunkt på 3422 ° C. Det er det høyeste blant metallene.

Wolfram brukes blant annet i verktøy som hardmetallbor og i superlegeringer for høytemperaturformål og med høy korrosjons-/oksidasjonsmotstand.

Eksempler på andre bruksområder for wolfram er i komposittmaterialer, katalysatorer, glidemidler, ammunisjon som alternativ til utarmet uran i panservernsvåpen, tig-sveising, kretskort, elektronmikroskop, glødetråd i lyspærer og som bestanddel i wolframkarbid.

Hvor finnes det wolfram i Norge?

I naturlig tilstand finnes wolfram blant annet i mineralene wolframitt og scheelitt.

Scheelitt (CaWO4) opptrer i kalksilikat-rike bergarter flere steder i Norge. Slike omfatter scheelitt-førende skarn bestående av Ca-rik granat og pyroksen. Scheelitt skranbergarter er vanlig å finne langs kontakten av granitter, spesielt i den kaledonske fjellkjede i Nordland og i Oslofeltet. Den mest kjente skarnforekomsten er Målvika på nordsiden av Tosenfjorden i Brønnøy kommune.

Wolframitt ((Fe,Mn)WO4) er tilsynelatende mindre utbredt i Norge enn scheelitt. Wolframitt finnes gjerne utfelt på kvarts-og feltspatårer i toppen av granitter. Et eskempel er i Drammensgranitten, hvor mineralet opptrer sammen med vismutglans. Årebundet wolframitt ble under annen verdenskrig utvunnet i Ørsdalen gruve i Bjerkreim kommune i Rogaland.