Vanadium

Vanadium er et metall og grunnstoff som brukes i ulike legeringer til bruk i kirurgiske instrumenter og jetmotorer. Vanadium er en viktig karbidstabilisator i stålproduksjon, og brukes i brenselsceller og batterier. Det er ingen produksjon av vanadium i Norge i dag, men det finnes betydelige ressurser.  

Hvor i Norge finnes vanadium?

I Norge finnes vanadium i titanjernforekomster en rekke steder på Vestlandet og Sørlandet, samt i Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen i Rogaland og Selvåg intrusjonen i Vesterålen.

Hvilke egenskaper har vanadium?

Vanadium er et mykt metall med god motstandsdyktighet mot korrosjon av alkalier, svovelsyre og saltsyre.

80 % av alt vanadium som produseres, brukes i ferrovanadium eller som tilsetning i blant annet rustfritt stål til bruk i kirurgiske instrumenter og verktøy, og blandet med aluminium i titanlegeringer til bruk i jetmotorer.

Vanadium er en viktig karbidstabilisator i stålproduksjon og brukes i brenselsceller og batterier.

I hvilke mineraler finnes vanadium?

Vanadium finnes i en rekke mineraler og forekommer. Blant annet i titanholdig magnetitt, fosfatbergarter, uranrike sandsteiner, siltsteiner og bauxitt.

Vanadium utvinnes vanligvis som biprodukt fra raffinering av petroleum.

Hva er opprinnelsen til navnet vanadium?

Ordet vanadium kommer av Vanadis.

Det var annet navn på den norrøne gudinnen Frøya.