Niob

Niob er et kritisk mineral som benyttes i ulike legeringer og er spesielt viktig i stål og superlegeringer til fly- og rakettmotorer. Norge har et relativt stort potensiale for niob.

I hvilke mineral forekommer Niob?

Niob (Nb) og tantal (Ta) finnes ofte i de samme forekomstene, da de kan erstatte hverandre i ulike mineraler. De viktigste Niob-førende mineralene er columbitt, euxenitt, fergusonitt og pyroklor, mens tantal kommer stort sett fra tantalitt.

Niob og tantal forekommer hovedsaklig i karbonatitter, alkaline silikatbergarter, pegmatitter, og forvitringsprodukter fra disse.

Hvor finnes det niob i Norge?

Søve niobgruver i Fensfeltet ved Ulefoss i Telemark var i produksjon i perioden 1953-1965. Det ble da utvunnet ca. 100.000 tonn/år med 0,36 % nioboksid. Det siste tiåret har Fensfeltet blitt undersøkt for sjeldne jordarter og thorium.

Niobium-tantal-mineraliseringer er også kjent fra andre steder i Norge. På Sæteråsen ved Holmestrand er vertsbergarten en svært finkornet trakytt som inneholder pyroklor, euxenitt og fergusonitt.

Dersom denne forekomsten skal være aktuell for drift i fremtiden er utfordringen derfor å finne en egnet prosesseringsteknologi slik at det er mulig å lage salgbare konsentrater. En niobium-anomali er også kjent fra det prekambriske Høgtuva-vinduet i Nordland. Her opptrer pyroklor og euxenitt romlig assosiert med en beryllium-mineralisering i en metagranitt.

Hvor finnes det niob i verden?

Sett over hele verden er det Brasil som er det klart viktigste produsentlandet av Niob i dag (2019).