Magnesium

Magnesium er et grunnstoff som brukes i aluminiumslegeringer, mobiltelefoner og annet bærbart elektrisk utstyr. Det finnes ressurser av høyverdig magnesiumholdig dolomitt i Norge. I tillegg har Norge store forekomster av magnesiummineralet olivin.