Litium

Litium er et kritisk mineral og grunnstoff som brukes i oppladbare batterier, energilagring og fly. Ressursgrunnlaget er ikke kjent, men sannsynligvis er det lite litium i Norge.

Hva brukes litium til?

Litiumkarbonat, og -silikat anvendes i produksjon av glass og keramikk for å senke smeltepunktet. Dessuten brukes litiumkarbonat i fremstillingen av aluminium.

Litium-kjemikalier som inngår i et stort spekter av produkter, inkludert forskjellige typer av litium-batterier. Metallisk litium anvendes i fremstilling av aluminium-litium og magnesium-litium-legeringer som er meget lette og egnet til bruk i flyindustrien.

Hvor finnes det litium i verden?

Litium finnes oppkonsentrert i saltvann i forbindelse med varme kilder som på Island, i oljereservoarer i Texas og i tilknytning til saltsjøer i Chile, Argentina og Nevada i USA.

I saltsjøene som innholder det mest litium-rike saltvannet, kan et tonn saltlake inneholde mellom 100 gram og 5 kilogram med litium.

Den største delen av litium utvinning kommer fra saltsjøer i form av litiumkarbonat. Chile er ikke bare en av de viktigste produsentland av litium, men også det landet med størst reserver, etterfulgt av Australia, Kina og Argentina.

Spodumen (4-7 % LiO2) og petalitt (3,5-4 % LiO2) i pegmatitter var tidligere ansett å være en av de viktigste kildene til litium, men har etter hvert fått mindre betydning.