Gallium

Gallium er et grunnstoff som mye brukt i integrerte kretser og i optiske enheter som LED-lys og solceller. Ressurspotensialet knyttet til gallium anses som lite i Norge. Tidligere hadde Norge en liten produksjon av gallium som biprodukt fra aluminiumsmelting.