NADAG

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) skal sikre deling og gjenbruk av samfunnsviktige data fra grunnundersøkelser i Norge. I kartinnsynet til NADAG vises geotekniske data sammen med andre typer grunnundersøkelser, noe som gir et godt grunnlag for å vurdere grunnforhold. Gjenbruk av data fører til store besparelser for samfunnet, og er også viktig ved beredskap og krisehåndtering i forbindelse med naturfare. NADAG er utviklet av NGU i samarbeid Statens vegvesen, Bane Nor og NVE. Til hjelp i utviklingen er flere konsulentselskaper benyttet (bl.a. Norkart AS, Trimble og CGI). Også andre aktører har kommet med nyttige innspill underveis i utviklingen, og Statsbygg var den første til å levere et landsdekkende datasett.