Håvard Gautneb

Image
Håvard Gautneb. Foto Karl Jørgen Marthinsen
Håvard Gautneb
havard.gautneb@ngu.no
Forsker
Organisasjon og ansatte