4 resultater
Hydrogeologien får i 2019 en egen sesjon på Vinterkonferansen. Frist for innsending av bidrag til konferansen er 14. oktober.
Norges geologiske undersøkelse inviterer til digital dugnad, og ber folk melde inn dårlig kapasitet i drikkevannsbrønner.
I Norge er brønnborere pålagt å innrapportere brønnene de borer, en prosess som i hovedsak har foregått med penn, papir og brevpost. Nå lanserer NGU den nye digitale rapporteringstjenesten Brønnreg, som skal forenkle oppgaven.
Årsmøtet i Nasjonalt Fagforum Grunnvann (NFG) ble nylig avholdt i Sandvika. Deltakerne ønsker et målrettet samarbeid om grunnvann og hydrogeologi i de kommende årene.