Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
16.08.2016

Her finner du MAREANOs kjemidata

Det er nå mulig å laste ned kjemidata fra MAREANOs hjemmeside.
Nyhet
07.07.2016

Store dyp ned til fjell i Melhus

Gjennom å måle tyngdekraft, har NGU kartlagt dyp til fjell i Melhus. Kunnskapen er viktig for utnyttelse av grunnvann og grunnvarme.
Blogg
19.08.2016

Magisk Senja-stein kan gi heis til verdensrommet

Enkelte forskere har tro på å lage en heis til verdensrommet ved hjelp av nanoteknologi og superstoffet grafen!
NY BOK
24.06.2016

De største mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig.
Konferanse
27.05.2016

Geofaredagen 2016

21. oktober arrangeres Geofaredagen på NGU. 22.-23. oktober inviteres deltagerne på faglig ekskursjon. Meld deg på her.
Conference
12.05.2016

13th International Conference on Gas in Marine Sediments

The conference will focus on the world’s active and passive margins including the Arctic and Antarctic. Welcome to Tromsø 19th to 22nd September 2016.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.