Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
01.04.2016

11 nye berggrunnkart frå NGU

Berggrunnsdatabasen for kart i målestokk 1:50.000 dekkjer no 56 prosent av landet vårt.
Nyhet
31.03.2016

Videoopptak avdekker havbunnen

Videobilder fra havbunnen er et av datasettene som samles inn under den maringeologiske kartleggingen av Søre Sunnmøre.
Blogg
29.04.2016

Flyndreforbud og naturmangfold

En plakat med forbud mot flyndrekasting, har skapt stor oppmerksomhet. Selv om det var en spøk, setter det søkelyset på et viktig tema.
NY BOK
15.02.2016

Darwin i Norge

Hva om Charles Darwin ikke dro til Sør-Amerika, men i stedet gjennomførte sin vitenskapelige dannelsesreise i Norge?
Seminar
09.02.2016

Geologi - reiseliv og formidling

NGF og NGU inviterer til geologisk seminar med tema reiseliv og formidling.
Avisbilag
16.12.2015

Hverdagens paradoks

- Nordmenn tar gjerne i bruk ny teknologi, men avviser gruveindustri som skaffer råmaterialene, påpeker tidligere statsråd og toppolitiker Ola Borten Moe.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.