Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
18.11.2015

- Kartleggingskutt svekker næringslivet

Kutt i to kartleggingsprogram vil bygge ned nasjonal fagkompetanse og svekke nødvendig næringsutvikling, mener NGU.
Nyhet
02.11.2015

- En ny verden for geokartlegging

- En digital 3D-modell over Norge vil bety en ny verden for kartlegging av løsmasser og skred, sier Jan Høst i NGU.
Blogg
04.11.2015

Ekornrotta frå Tvedestrand

Geologane frå NGU var på jakt etter historiske spor i myra, då ein 11 000 år gammal fugl dukka opp.
Publikasjon
28.10.2015

Vurdering av kartlegging i MAREANO

MAREANO har gjennomført en vurdering av opplegget for kartlegging av geologi og biotoper.
Konferanse
23.09.2015

Hydrogeologiens framtid

Årets IAH-seminar i Oslo og på Ås, 17.-18. november, ser på framtida for hydrogeologisk forskning. Påmelding og program finn du her.
Publikasjon
25.08.2015

MINN sluttrapport

Sluttrapport for NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge. Utført arbeid og resultater.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.