Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
23.02.2015

Nytt geologisk Svalbard-kart

En historie om dramatiske skredhendelser, havnivåets endringer over tid og permafrostens store innvirking på landskapet.
Nyhet
18.02.2015

Gransker klimaendringer på Jan Mayen

NGU-forskere skal undersøke klima- og brevariasjoner på Jan Mayen etter siste istids maksimale isutbredelse for cirka 15.000 år siden.
Blogg
26.02.2015

Geofag i skolen - hvordan rekruttere flere?

Interessen for geofag øker. Behovet for gode geologer og geografer blir stadig større. Men vi trenger å rekruttere flere.
Spør en geolog
05.02.2015

Hvem eier gullet?

Hvem har rettigheter til mineraler og metaller funnet i Norge, og hvem kan drive med letevirksomhet?
Publikasjon
10.03.2015

Mineralstatistikk

Statistikken er basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall. 865 bedrifter og 1169 uttakssteder har sendt inn data.
Prosjekt
10.03.2015

Fjellskred i Sogn og Fjordane

Vi jobber med kartlegging av ustabile fjellpartier i Sogn og Fjordane. Der det er nødvendig vil ustabile fjellpartier bli sjekket regelmessig.

Prosjekter

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.