Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
23.05.2018

Nye geologiske kart over Rogaland

Norges geologiske undersøkelse (NGU) publiserer nå seks nye kartblad over Rogaland i serien Berggrunnskart 1:50 000.
Nyhet
24.04.2018

Breframstøt gjorde fjord til innsjø

Et dramatisk breframstøt på Svalbard på 1400-tallet stengte av en fjord og dannet øyrikets største innsjø.
Blogg
23.05.2018

Smart og full av gull

Du er kanskje rikere enn du trodde. Din og min smarttelefon er spekket med edle metaller.
Årsmelding 2017
23.05.2018

Følg NGUs spor

Fra jordas indre, via havbunn og verdensrom, til gull, sjeldne mineraler, skred - og kriminalsaker. Her er Spor.
Konferanse
03.04.2018

Boreprogram til havs

29. og 30. oktober blir det arrangert en konferanse i Trondheim om boreprogram til havs.
Konferanse
03.04.2018

Mineraler for framtida

Nature-konferansen "Minerals and materials for a sustainable future" blir arrangert i Trondheim 11.-13. september.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.