Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
18.01.2018

Nye geologikart over Oslo og Asker

Nye berggrunnskart over landets mest befolkede områder er klare; Oslo og Asker.
Nyhet
11.01.2018

Nye forsøk på å spyle ned Veslemannen

I høst blir det gjort nye vannforsøk for å få Veslemannen til å rase.
Blogg
27.11.2017

Kan det gå kvikkleireskred på tomta mi?

Hva er kvikkleire, hvor finnes denne marine leira - og hvordan utløses et kvikkleireskred?
ARRANGEMENT
13.11.2017

NGU-dagen 2018: Nye Trøndelag

Bli med på NGU-dagen 2018 - fra lunsj til lunsj tirsdag 6. februar til onsdag 7. februar! Tema er Nye Trøndelag.
KONFERANSE
23.08.2017

Young Trondhjemites 2018

Sett av fredag 16. mars. Da arrangeres tredje utgave av Young Trondhjemites, en konferanse for unge forskere i geofagmiljøet i Trondheim.
STATISTIKK
16.08.2017

Norske mineralressurser

Se vår oversikt og analyse av norske mineralressurser i bakken.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.