Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
21.09.2017

Skjell-sporing av rømt oppdrettslaks

Naturlig avsatte grunnstoff i fiskeskjell kan spore rømt oppdrettslaks. NGU har deltatt i arbeidet.
Nyhet
11.09.2017

Ber om data fra alle grunnundersøkelser

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) ønsker seg mer data.
Blogg
11.10.2017

Tilgang til kritiske mineraler og materialer

- Vi må finne nye mineralforekomster og åpne nye gruver, skriver NGUs direktør i forbindelse med Norsk Bergindustris Høstmøte.
KONFERANSE
23.08.2017

Young Trondhjemites 2018

Sett av fredag 16. mars. Da arrangeres tredje utgave av Young Trondhjemites, en konferanse for unge forskere i geofagmiljøet i Trondheim.
STATISTIKK
16.08.2017

Norske mineralressurser

Se vår oversikt og analyse av norske mineralressurser i bakken.
UNDERVISNING
04.07.2017

Enkle geologiske kart

Lett å forstå. Her finner du forenklede geologiske kart over Trondheim til bruk i undervisning.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.