Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
20.10.2016

Årelang NGU-kartlegging førte til høynet sikkerhet

I høst ble det bestemt at fjellpartiet Gammanjunni 3 i Troms skulle overvåkes kontinuerlig. Nå kommer NGU-rapporten som forteller hvorfor.
Nyhet
20.10.2016

Kartlegger kystområder i Sogn og Fjordane

De nordligste kommunene i Sogn og Fjordane vil snart ha en langt bedre oversikt over kystlandskapet sitt. NGU jobber med nye kart over sjøbunnen.
Blogg
19.10.2016

Suksess med vitenskapelige boringer gjennom 20 år

Et internasjonalt boreprogram har bidratt til ny viten om jordskorpen og de geologiske prosessene som former naturen rundt oss.
Mineralstatistikk 2015
11.10.2016

Bergindustrien omsatte for 12,5 milliarder kroner i 2015

NGU og Direktoratet for mineralforvaltning har hovedtallene klare for mineralstatistikken 2015. De finner du her.
Konferanse
05.10.2016

NGU-dagen, 6.-7. februar 2017

Hvor viktig er kunnskap om geologi for «Det grønne skiftet». Dette er tema for NGU-dagen 2017
Konferanse
27.09.2016

Geofaredagen 2016

21. oktober arrangeres Geofaredagen på NGU. 22.-23. oktober inviteres deltagerne på faglig ekskursjon. (NB! Påmeldingen er stengt)

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.