Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
07.02.2017

- Et grønt skifte trenger gruver og industri

- Et grønt skifte er avhengig av en bærekraftig økonomisk vekst, mener Ola Borten Moe.
Nyhet
06.02.2017

Kartlegging nødvendig for næringslivssatsing

Statssekretær Lars Jacob Hiim åpnet NGU-dagen sammen med NGU-direktør Morten Smelror.
Blogg
10.02.2017

Første PACT-møte i Goa

Borkjerner fra havbunnen kan bidra å studere utviklingen av den framtidige globale oppvarmingen.
NY BOK
18.01.2017

Marint bokverk med 40 NGU-bidrag

NGU er sterkt til stede i et nytt marint atlas, utgitt av Geological Society of London.
NGU-DAGEN
05.10.2016

Foredragene fra NGU-dagen

Hvor viktig er kunnskap om geologi for det grønne skiftet? Det var tema for NGU-dagen 2017. Her finner du presentasjonene.
Brosjyrer
30.08.2016

Det grønne skiftet

NGU har i en artikkelserie belyst hva geologisk kunnskap betyr for det grønne skiftet. Les mer - og se også våre andre brosjyrer.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.