Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
01.12.2016

185 berggrunnskart gjort nedlastbare på nett

NGU gjør 185 berggrunnskart i målestokk 1:50 000 tilgjengelig på nett som pdf-produkter.
Nyhet
25.11.2016

Avslørte at Millennium tower synker

Skyskraperen Milennium tower i San Fransisco er i ferd med å synke. NGU har vært med på å påvise fenomenet, ved bruk av radardata fra Sentinel-1-satellittene.
Blogg
07.12.2016

Nå må det vel være nok geologisk kartlegging -- eller....?

På NGU er vi veldig opptatt av kartlegging med geologiske og geofysiske metoder. Det har vi holdt på med i 158 år. Er vi ikke snart ferdige?
Jordskred
05.12.2016

Skred etter mye nedbør

Det har gått flere jordskred i Trøndelag, etter en periode med mye nedbør. Les NGUs artikkel om flom- og jordskred her. (Illustrasjonsfoto: NGU)
Konferanse
21.11.2016

Seminar om grunnvann og vannpumper

Grunnvann er et miljøvennlig energi-alternativ. NGU er partner i prosjektet som 8. 12. arrangerer grunnvanns-seminar i Melhus. Seminaret overføres også på nett.
Konferanse
05.10.2016

NGU-dagen, 6.-7. februar 2017 (NB! Påmeldingen er åpnet)

Hvor viktig er kunnskap om geologi for «Det grønne skiftet». Dette er tema for NGU-dagen 2017

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.