Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
09.06.2017

Ønsker kartlegging på de syv hav

MAREANO-programmet vil ut på de syv hav. Nå har de sjøsatt MAREAGLO.
Nyhet
26.05.2017

Flyr lavt over Telemark og Sørlandet

NGU gjør flymålinger over Telemark og Sørlandet. Data skal hjelpe vegutbyggerne på E18 og E39.
Blogg
06.06.2017

Derfor trenger vi bedre kart over den norske berggrunnen

Berggrunnen forteller en tre milliarder år lang historie om hvordan landet vårt har blitt til.
Årsmelding 2016
08.05.2017

NGU sine løyndomar

Les Løyndomane. Vår nye årsmelding inneheld ei rekkje gode historiar frå året som gjekk.
NY BOK
18.01.2017

Marint bokverk med 40 NGU-bidrag

NGU er sterkt til stede i et nytt marint atlas, utgitt av Geological Society of London.
NGU-DAGEN
05.10.2016

Foredragene fra NGU-dagen

Hvor viktig er kunnskap om geologi for det grønne skiftet? Det var tema for NGU-dagen 2017. Her finner du presentasjonene.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts - er ledet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og finansiert av Norges forskningsråds PETROMAKS 2-program. Partnere er «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima» ved Universitet i Tromsø, Migris AS, Statoil ASA, Lundin Norway AS og ENI Norge.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.