Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
13.05.2015

Avslører alderen på bergarter

Geokronologi er læren om geologisk tid. Nå er en ny NGU-database på plass.
Nyhet
06.05.2015

NY METANKILDE OPPDAGET I ARKTIS

NGU-forsker Jochen Knies har deltatt i teamet som nylig oppdaget abiotisk metan i Polhavet.
Blogg
19.05.2015

Minecraft og geologi

Den svenske spillfarsotten Minecraft engasjerer gutter og jenter over hele verden. Nå finnes en geologi-versjon.
Spør en geolog
18.05.2015

Forskjell på vanlige havbølger og tsunami?

Da Krakatau ekspolderte i 1883 oppstod det opptil 40 meter høye havbølger som spredte seg ut fra eksplosjonsstedet. Var bølgene fra eksplosjonen en tsunami?
Publikasjon
18.05.2015

Årsmelding for NGU

Tekst og bilder fra ti sentrale tema for NGU dette året. Geologiske attraksjoner er en rød tråd for alle de geologiske emnene som er omtalt.
Prosjekt
18.05.2015

Cirkum-Arktis

Noen av verdens største malm- og mineralforekomster ligger i arktiske strøk, og det pågår omfattende letevirksomhet innen dette området.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.