Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
06.03.2017

Sjekk kartene på telefonen

NGU har tilpasset sine kartsider på ngu.no til både mobiltelefoner og sosiale medier.
Nyhet
24.02.2017

Finner mikroplast på havbunnen

Mikroplast fra havbunnen havner på våre middagsbord. Nå granskes bunnprøver.
Blogg
10.02.2017

Første PACT-møte i Goa

Borkjerner fra havbunnen kan bidra å studere utviklingen av den framtidige globale oppvarmingen.
Konferanse
27.02.2017

Young Trondhjemites 2017

Bli med på Young Trondhjemites (YT) ved Norges geologiske undersøkelse fredag 2. juni. Påmeldingen åpner snart.
NY BOK
18.01.2017

Marint bokverk med 40 NGU-bidrag

NGU er sterkt til stede i et nytt marint atlas, utgitt av Geological Society of London.
NGU-DAGEN
05.10.2016

Foredragene fra NGU-dagen

Hvor viktig er kunnskap om geologi for det grønne skiftet? Det var tema for NGU-dagen 2017. Her finner du presentasjonene.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.