Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
30.07.2015

En kulturhistorisk reise i stein

NGU er en av utgiverne av den nye boka «Nidarosdomens grunnfjell». Den forteller en historie som spenner fra gamle egypt til katedralen i Trondheim.
Nyhet
21.07.2015

Kartlegger unike spor i berget på Andøya

Berggrunnen på Andøya er helt unik. Her finnes både eldgamle og purunge bergarter. NGU kartlegger øya denne sommeren.
Blogg
23.07.2015

Reis til en rauk

På sommerens bil- eller sykkeltur skal du selvsagt holde øye med veien. Men husk også å få med deg rauker og annet geologisk snadder langs veikanten!
Publikasjon
25.06.2015

Godt år for norsk bergindustri

Bergindustrien omsatte mineralske råstoffer for nesten 13 milliarder kroner i fjor. Over halvparten av produksjonen endte utenlands.
Spør en geolog
18.05.2015

Forskjell på vanlige havbølger og tsunami?

Da Krakatau ekspolderte i 1883 oppstod det opptil 40 meter høye havbølger som spredte seg ut fra eksplosjonsstedet. Var bølgene fra eksplosjonen en tsunami?
Publikasjon
18.05.2015

Årsmelding for NGU

Tekst og bilder fra ti sentrale tema for NGU dette året. Geologiske attraksjoner er en rød tråd for alle de geologiske emnene som er omtalt.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.