Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
13.03.2018

Fjellsletter skrapt ned av isdekkene

Flatene i det norske høyfjellet kan ha blitt kraftig barbert under istidene.
Nyhet
05.03.2018

Skryt til MAREANO-programmet

MAREANO-programmet, som samler data fra havbunnen, får god omtale i en ny brukerevaluering.
Blogg
26.02.2018

Jutulhogget – topp ti i Dronning Maud Land

ANTARKTIS: Jutulhoggets loddrette fjellvegg kneiser 900 meter rett opp og bærer på en nesten 1200 millioner år gammel historie.
ARRANGEMENT
13.11.2017

NGU-dagen 2018: Foredragene

NGU-dagen 2018 ble arrangert fra lunsj til lunsj tirsdag 6. februar til onsdag 7. februar. Her er opptak av foredragene.
KONFERANSE
23.08.2017

Young Trondhjemites 2018

Sett av fredag 16. mars. Da arrangeres tredje utgave av Young Trondhjemites, en konferanse for unge forskere i geofagmiljøet i Trondheim.
STATISTIKK
16.08.2017

Norske mineralressurser

Se vår oversikt og analyse av norske mineralressurser i bakken.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.