Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
28.09.2016

Presenterer ny oversikt over mineralressursene i nord

Ferske kart og data over Nord-Norges mineralressurser er nå tilgjengelig for publikum. Fem års NGU-kartlegging ligger bak publikasjonen.
Nyhet
16.08.2016

Her finner du MAREANOs kjemidata

Det er nå mulig å laste ned kjemidata fra MAREANOs hjemmeside.
Blogg
27.09.2016

Berggrunn og sedimenter på havbunnen sørøst for Svalbard

Geologer fra NGU er på tokt i Barentshavet for tiden. Her kan du lese deres toktdagbøker.
Brosjyrer
30.08.2016

Det grønne skiftet

NGU har i en artikkelserie belyst hva geologisk kunnskap betyr for det grønne skiftet. Les mer - og se også våre andre brosjyrer.
Konferanse
27.07.2016

Geofaredagen 2016

21. oktober arrangeres Geofaredagen på NGU. 22.-23. oktober inviteres deltagerne på faglig ekskursjon. Meld deg på her.
Conference
12.07.2016

13th International Conference on Gas in Marine Sediments

The conference will focus on the world’s active and passive margins including the Arctic and Antarctic. Welcome to Tromsø 19th to 22nd September 2016.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.