Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
16.01.2019

NGUs data blir mer tilgjengelige

Tilbyr data i GML-format, ny abonnementsløsning og direkte nedlastning på Geonorge.no
Nyhet
07.01.2019

Nordland: - Mer olje sør enn nord

Det finnes trolig mer olje sør i Nordland, enn i områder utenfor Lofoten.
Blogg
21.11.2018

28 landformer på rødlista

Norsk rødliste for naturtyper er lansert for andre gang. Her har det geologiske mangfoldet fått et større fokus enn tidligere.
Konferanse
23.11.2018

Young Trondhjemites 2019

Her finner du info om Young Trondhjemites 2019.
NYTT SENTER
14.11.2018

Kartlegger bevegelser i byer og fjell

Jordens overflate er i stadig bevegelse. Ved hjelp av radarmålinger fra satellitter kan vi kartlegge deformasjon i landskapet.
Årsmelding 2017
23.05.2018

Følg NGUs spor

Fra jordas indre, via havbunn og verdensrom, til gull, sjeldne mineraler, skred - og kriminalsaker. Her er Spor.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.