Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
13.11.2018

Se kart over jordskjelvene rundt Jan Mayen

Etter skjelv faller det mye stein ned fra fjellsidene. Vårt kart over Norden viser skjelv 30 år tilbake i tid.
Nyhet
25.10.2018

Mannen rammet mange ganger

Det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen har vært utsatt for store skred mellom seks og ni ganger.
Blogg
21.11.2018

28 landformer på rødlista

Norsk rødliste for naturtyper er lansert for andre gang. Her har det geologiske mangfoldet fått et større fokus enn tidligere.
NYTT SENTER
14.11.2018

Kartlegger bevegelser i byer og fjell

Jordens overflate er i stadig bevegelse. Ved hjelp av radarmålinger fra satellitter kan vi kartlegge deformasjon i landskapet.
Seminar
24.10.2018

Lansering av InSAR Norge

NGU, NVE og Norsk Romsenter lanserer InSAR Norge for et tryggere samfunn. Nå kan vi måle og overvåke millimetersmå bevegelser i landet vårt.
Årsmelding 2017
23.05.2018

Følg NGUs spor

Fra jordas indre, via havbunn og verdensrom, til gull, sjeldne mineraler, skred - og kriminalsaker. Her er Spor.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.