Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
03.07.2018

Graver opp kunnskap om jorda

Forskere lager et jordarkiv over deler av Norge.
Blogg
06.07.2018

På tur opp Helgelandstrappa

Bli med to geologer topps på Øyfjellet i Mosjøen.
Årsmelding 2017
23.05.2018

Følg NGUs spor

Fra jordas indre, via havbunn og verdensrom, til gull, sjeldne mineraler, skred - og kriminalsaker. Her er Spor.
Konferanse
03.04.2018

Boreprogram til havs

29. og 30. oktober blir det arrangert en konferanse i Trondheim om boreprogram til havs.
Konferanse
03.04.2018

Mineraler for framtida

Nature-konferansen "Minerals and materials for a sustainable future" blir arrangert i Trondheim 11.-13. september.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.