Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
13.11.2018

Se kart over jordskjelvene rundt Jan Mayen

Etter skjelv faller det mye stein ned fra fjellsidene. Vårt kart over Norden viser skjelv 30 år tilbake i tid.
Nyhet
23.10.2018

Sammen om Arktis

Et nytt geologisk kart over Arktis kan bidra til å avklare hvor de nasjonale grensene skal trekkes i Polhavet.
Blogg
08.10.2018

Det sorte sølvet

Mellom vanlige bergarter finner vi skiferlag rike på mineraler som er kritisk for det moderne livet vårt.
NYTT SENTER
14.11.2018

Kartlegger bevegelser i byer og fjell

Jordens overflate er i stadig bevegelse. Ved hjelp av radarmålinger fra satellitter kan vi kartlegge deformasjon i landskapet.
Seminar
24.10.2018

Lansering av InSAR Norge

NGU, NVE og Norsk Romsenter lanserer InSAR Norge for et tryggere samfunn. Nå kan vi måle og overvåke millimetersmå bevegelser i landet vårt.
Årsmelding 2017
23.05.2018

Følg NGUs spor

Fra jordas indre, via havbunn og verdensrom, til gull, sjeldne mineraler, skred - og kriminalsaker. Her er Spor.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.