Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
06.03.2017

Sjekk kartene på telefonen

NGU har tilpasset sine kartsider på ngu.no til både mobiltelefoner og sosiale medier.
Nyhet
01.03.2017

Fant spor av verdens eldste liv

Forskere har funnet spor etter verdens eldste livsformer, mikroorganismer i bergarten jaspis.
Blogg
20.04.2017

Avsluttet første MAREANO-tokt

MAREANO har nylig avsluttet årets første tokt i Barentshavet. Her kartla vi havbunnen i syv områder mellom Svalbard og Nordkapp.
Konferanse
27.02.2017

Young Trondhjemites 2017

Bli med på Young Trondhjemites (YT) ved Norges geologiske undersøkelse fredag 2. juni. Påmeldingen er åpen.
NY BOK
18.01.2017

Marint bokverk med 40 NGU-bidrag

NGU er sterkt til stede i et nytt marint atlas, utgitt av Geological Society of London.
NGU-DAGEN
05.10.2016

Foredragene fra NGU-dagen

Hvor viktig er kunnskap om geologi for det grønne skiftet? Det var tema for NGU-dagen 2017. Her finner du presentasjonene.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.