Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
27.08.2015

NGU-sjefen hyller norsk polekspedisjon

Polekspedisjonen Fram2014/2015 får stor ros fra NGUs adm.dir Morten Smelror. Han tror resultatene fra forskningen vil øke forståelsen av Polhavet.
Nyhet
21.08.2015

Kontroll på norske fjell

Katastrofefilmen Bølgen kan gjøre noen hver litt engestelige. - Vi har god kontroll på farlige fjell, beroliger skredforskerne.
Blogg
28.08.2015

Sprekker på bunnen nord for Storeggaraset

Når G.O. Sars seiler mellom de forskjellige stoppestedene på tokt, samles det inn seismikk av høy kvalitet.
Publikasjon
25.08.2015

MINN sluttrapport

Sluttrapport for NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge. Utført arbeid og resultater.
Publikasjon
25.06.2015

Godt år for norsk bergindustri

Bergindustrien omsatte mineralske råstoffer for nesten 13 milliarder kroner i fjor. Over halvparten av produksjonen endte utenlands.
Spør en geolog
18.05.2015

Forskjell på vanlige havbølger og tsunami?

Da Krakatau ekspolderte i 1883 oppstod det opptil 40 meter høye havbølger som spredte seg ut fra eksplosjonsstedet. Var bølgene fra eksplosjonen en tsunami?

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.