Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
01.12.2016

185 berggrunnskart gjort nedlastbare på nett

NGU gjør 185 berggrunnskart i målestokk 1:50 000 tilgjengelig på nett som pdf-produkter.
Nyhet
25.11.2016

Ny brosjyre om geoparker

Geoturisme har blitt en ny næring og en naturlig måte å formidle geologi på. Nå presenterer NGU en ny brosjyre om geoparker
Blogg
30.11.2016

Naturressurser trumfer det meste

Mangel på mineraler kan gjøre det vanskelig for Donald Trump å bryte handelsbåndene med Kina, skriver NGUs administrerende direktør Morten Smelror.
Jordskred
05.12.2016

Skred etter mye nedbør

Det gikk flere jordskred i Trøndelag natt til mandag, etter en periode med mye nedbør. Les NGUs artikkel om flom- og jordskred her. (Illustrasjonsfoto: NGU)
Konferanse
21.11.2016

Seminar om grunnvann og vannpumper

Grunnvann er et miljøvennlig alternativ til oppvarming og kjøling av bygg. NGU er partner i prosjektet som 8. 12. arrangerer grunnvanns-seminar i Melhus.
Utforsk geologi
08.11.2016

En by full av naturstein

Nidarosdomen er bare en av de mange spesielle steinbygningene i Trondheim. Les om natursteinen og historien her.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.