Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
21.09.2017

Skjell-sporing av rømt opprettslaks

Naturlig avsatte grunnstoff i fiskeskjell kan spore rømt opprettslaks. NGU har deltatt i arbeidet.
Nyhet
11.09.2017

Ber om data fra alle grunnundersøkelser

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) ønsker seg mer data.
Blogg
15.09.2017

Atmosfæren i galehuset

Ny bok om hvordan fornektelsen av global oppvarming truer vår planet og gjør oss alle litt gale...
KONFERANSE
23.08.2017

Young Trondhjemites 2018

Sett av fredag 16. mars. Da arrangeres tredje utgave av Young Trondhjemites, en konferanse for unge forskere i geofagmiljøet i Trondheim.
STATISTIKK
16.08.2017

Norske mineralressurser

Se vår oversikt og analyse av norske mineralressurser i bakken.
UNDERVISNING
04.07.2017

Enkle geologiske kart

Lett å forstå. Her finner du forenklede geologiske kart over Trondheim til bruk i undervisning.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.