Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
16.04.2015

Nye havbunnskart langs Finnmarkskysten

MAREANO-programmet fortsetter kartleggingen! Nye havbunnskart for strekningen Lofoten til Varangerfjorden.
Nyhet
16.04.2015

Mindre håp om dyp fjellvarme

Håpet om at fjellet Løvstakken skulle varme opp Bergen sentrum, ser ut til å briste. NGUs boringer viser at temperaturen i fjellet er lavere enn antatt.
Blogg
10.04.2015

Hva er egentlig en geolog?

Geologi som yrke er fantastisk gøy. Problemet er bare at så få vet hva det innebærer.
Spør en geolog
05.02.2015

Hvem eier gullet?

Hvem har rettigheter til mineraler og metaller funnet i Norge, og hvem kan drive med letevirksomhet?
Publikasjon
10.03.2015

Mineralstatistikk

Statistikken er basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall. 865 bedrifter og 1169 uttakssteder har sendt inn data.
Prosjekt
10.03.2015

Fjellskred i Sogn og Fjordane

Vi jobber med kartlegging av ustabile fjellpartier i Sogn og Fjordane. Der det er nødvendig vil ustabile fjellpartier bli sjekket regelmessig.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.