Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
05.02.2016

Avhengig av mer kunnskap om undergrunnen

Leder for NGUs lag for grunnvann og urbangeologi var tydelig da han møtte NGU-dagen: Med bedre kunnskap om undergrunnen, kan samfunnet spare milliarder!
Nyhet
20.01.2016

Flyttet Darwin til Norge

Kunne Charles Darwin ha skrevet "Om artenes opprinnelse" om han hadde reist i Norge? NGUs Morten Smelror har skrevet bok om det.
Blogg
25.01.2016

Glem ikke geologien!

I Trondheim går debatten om utpreget byfornying og nye boliger. Da blir kunnskap om undergrunnen viktigere enn noengang.
Konferanse
21.12.2015

Seminar om urban- og hydrogeologi

Seminar ved NGU 3. og 4. februar med fokus på vann som ressurs og problem i byer.
Avisbilag
16.12.2015

Hverdagens paradoks

- Nordmenn tar gjerne i bruk ny teknologi, men avviser gruveindustri som skaffer råmaterialene, påpeker tidligere statsråd og toppolitiker Ola Borten Moe.
Konferanse
15.12.2015

Byens geologi er tema på NGU-dagen

Urbangeologi er overskriften på NGU-dagen, 4.-5. februar 2016. Konferansen er nå fullbooket.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.