Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
01.10.2015

Arktisk PCB-rapport vart til barnebok

NGU-forskar Rolf Tore Ottesen skreiv om PCB i ein forskingsrapport frå Svalbard. No har innhaldet blitt til ei barnebok.
Nyhet
29.09.2015

Berginga av Bryggen i bokform

NGU var med då Bryggen i Bergen vart berga. No kjem historia om redningsaksjonen, i ei heilt ny bok.
Blogg
06.10.2015

"Det e'kkje mi" – Ei gladmelding

Lukta fra elva med utslipp fra Ranheim papirfabrikk, var beryktet. Nå ørreten og laksen på vei tilbake. Naturen vet å bygge seg opp på nytt.
Konferanse
23.09.2015

Hydrogeologiens framtid

Årets IAH-seminar i Oslo og på Ås, 17.-18. november, ser på framtida for hydrogeologisk forskning. Påmelding og program finn du her.
Konferanse
18.09.2015

Ti år med havbunnskartlegging

MAREANO-prosjektet har kartlagt Norskehavet og Barentshavet i ti år. Hør om historien og resultatene på konferanse 29. oktober.
Publikasjon
25.08.2015

MINN sluttrapport

Sluttrapport for NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge. Utført arbeid og resultater.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.