Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
23.02.2015

Nytt geologisk Svalbard-kart

En historie om dramatiske skredhendelser, havnivåets endringer over tid og permafrostens store innvirking på landskapet.
Nyhet
18.02.2015

Gransker klimaendringer på Jan Mayen

NGU-forskere skal undersøke klima- og brevariasjoner på Jan Mayen etter siste istids maksimale isutbredelse for cirka 15.000 år siden.
Blogg
26.02.2015

Geofag i skolen - hvordan rekruttere flere?

Interessen for geofag øker. Behovet for gode geologer og geografer blir stadig større. Men vi trenger å rekruttere flere.
Stilling ledig
12.02.2015

Forsker og mellomleder

Søk ledig NGU-stilling som forsker og leder i Laget for berggrunnsgeologi.
NGU-dagen
13.02.2015

Sjå alle foredraga frå NGU-dagen

Geologisk mangfald og naturarv var tema på NGU-dagen i år. Her kan du sjå alle foredraga i opptak.
Arrangement
13.02.2015

Seminar om hydrogeolog og miljø

To-dagers konferanse i NGUs lokaler i Trondheim.

Prosjekter

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.