Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
18.05.2016

Ser hvor Norge rører på seg

Et nytt senter skal kartlegge fjellskred, følge med på grunnforholdene og overvåke bevegelser i infrastruktur - alt ved hjelp av satellitter.
Nyhet
11.05.2016

Har datert metanutslipp fra havbunnen

Gamle metanutslipp fra Barentshavet kan bidra til å forstå hva som skjer når dypfryst metan smelter.
Blogg
29.04.2016

Flyndreforbud og naturmangfold

En plakat med forbud mot flyndrekasting, har skapt stor oppmerksomhet. Selv om det var en spøk, setter det søkelyset på et viktig tema.
Konferanse
27.05.2016

Geofaredagen 2016

21. oktober arrangeres Geofaredagen på NGU. 22.-23. oktober inviteres deltagerne på faglig ekskursjon. Meld deg på her.
Årsmelding
20.05.2016

Sparer samfunnet for millioner

I vår nye årsmelding viser vi hvordan geologisk kartlegging sparer samfunnet for millioner av kroner.
Conference
12.05.2016

13th International Conference on Gas in Marine Sediments

The conference will focus on the world’s active and passive margins including the Arctic and Antarctic. Welcome to Tromsø 19th to 22nd September 2016.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINS

Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MINN

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.