Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

60 resultater
... finnes det ikke sedimentære bergarter som kan inneholde fossiler. Men man kan selvsagt finne relativt unge fossiler av skjell, planter etc. i løsmassene (sand, grus, jord) som ligger ...
Det er ikke så mange steder i Norge hvor vi kan finne fossiler. Fossiler finnes  i sedimentære bergarter (avsetningsbergarter), og i og med ...
... avsetninger det kunne være håp om å finne fossiler, men de ble ødelagt under den Kaledonske fjellkjededannelse som ... i en grop i grunnfjellet, er det funnet mellomkambriske fossiler (ca. 550 millioner år gamle) i en mørk skifer. Fossilene er fra ...   Jeg  har flyttet til Rogaland og er interessert i fossiler. Finnes det fossilførende bergarter i Rogaland? Finnes det ...
... blir avsatt sammen med disse sedimentene og kan danne fossiler. Dersom havbunnsskorpa endrer helningsvinkel fra bratt til slak får ... blir presset sammen og opp. Dette gjør at vi kan finne fossiler i sedimentære bergarter opptil flere tusen meter over havet i enkelte ...
Under en fisketur i Stjørdalselva fant ferierende Jaques Burnet en uvanlig stein i Sørneshølen ved Flornes. Steinen er en såkalt marleik og inneholder avtrykk av ryggraden av en ganske stor fisk.
... i England, Tyskland og Frankrike. Grunnen til at slike fossiler likevel KAN finnes langs norskekysten er: De ble transportert ... kysten i Sør-Sverige eller Danmark (der bergarter med slike fossiler finnes). Da isflakene drev på land i Sør-Norge (hele veien, også ...
... helt spesielle geologiske landskapet. Her ligger tydelige fossiler etter dyr og planter, som levde her for 4-500 millioner år siden. ... opplevelsene» i fokus. 10 år med fokus på stein og fossiler 10 år med fokus på stein og fossiler ...
Energimineraler er naturlige geologiske råstoffer som kan omdannes til energi, og omfatter både fossile brensler som kull, råolje og naturgass og mineraler som er råstoffer til kjernefysisk energi.
Til tross for sitt organiske opphav regnes de fossile brenslene, olje, gass, kull og torv til energimineralene. Av disse er kull den desidert viktigste bidragsyteren til produksjon av elektrisitet på verdensbasis.
Et gammelt fossil er funnet i overflatesedimentene på 2451 meters dyp i havområdet sørvest for Lofoten. Fossilet har vist seg å være en blekksprut som levde i juratiden - for to hundre millioner år siden.
... Sør-Amerikas eldste gnagere er 41 millioner år gamle. Fossiler av de små gnagerne, som var på størrelse med mus, er funnet i ...
... omhandler vitenskapen om aldersbestemmelser av bergarter, fossiler og sedimenter. NGU bruker aktivt aldersbestemmelser strategisk i ...
I Mjønesfjellet er det utført detaljkartlegging i målestokk 1:2000, hvor inntil 15 meter mektige rustsoner med Pb-Zn-Cu-mineraliseringer er nøyaktig inntegnet; rustsonene er ikke av økonomisk interesse. Kartleggingen i Mjønesfjellet har avslørt at det er snakk om en deformasjon med fire foldefaser, mens kartleggingen i Kistrandfjellet har påvist en mineraliseringstype som kan være en fossil "placer".
... vi finner løsblokker av sedimentære bergarter, kull og fossiler i fjæra eller på øyer og skjær som ligger i nærheten av de ... til sedimentære bergarter, og dyre- og planterestene ble fossiler. Slike sedimentære bergarter er vidt utbredt på sokkelen fra ...
... vi finner løsblokker av sedimentære bergarter, kull og fossiler i fjæra eller på øyer og skjær som ligger i nærheten av de ... til sedimentære bergarter, og dyre- og planterestene ble fossiler. Slike sedimentære bergarter er vidt utbredt på sokkelen fra ...
... Gull og diamanter og selger. Det vet vi. Og noen fossiler også. Men må de være sinnsykt store, stygge eller være nært ...
... som marmor. Porsgrunnkalkstein , med alle sine fossiler av sjøliljer og koraller, ble mye benyttet i København fra ... En meget spesiell kalkstein nær Porsgrunn inneholder masse fossiler av blant annet koraller. Natursteinsdriften foregikk derfor i et ...
... prøver å være morsom, delvis fordi jeg aldri har hørt om fossiler her i Trøndelag. Morten humrer lett. – Det blir en dagstur til Hølonda.   Fossiler er sjelden kost Fossiler gir oss et unikt blikk tilbake i tid. Om ...
... fjellkjeden og strandflaten ned til de minste mineraler og fossiler, sammen med det som finnes på og under havbunnen. Det geologiske ...
... i enheter (biosoner) basert på innholdet av ett eller flere fossiler som er karakteristiske for sonen. Inndelingen kan derfor bare brukes der det er mulig å identifisere slike fossiler. Metoden bygger på at fossilene som finnes gjennom en lagrekke vil ...
Svalbard has been a key area for the study of Arctic Triassic successions for over a hundred years.
Articles published in this volume of NGU Bulletin:
Paleogene fossils in erratic blocks from Averøy and Frei, Nordmøre, NorwayM. Smelror, À.
For mellom fire og fem millioner år siden lå sjøisgrensen i Arktis mye lengre nord enn i dag. En maksimal sjøisutbredelse, som den vi ser i dag, oppsto første gang for rundt 2,6 millioner år siden.
... Per Christian Asbjørnsen på leting etter levende fossiler i dype norske fjorder. - Og hva hvis han kom hit i dag, og fikk ...
... denne historien har forløpt, enten det er Jutulhogget, fossiler på Slemmestad, Raet på Jomfruland, restene etter meteorkrater i ... Noen steder er geologien vernet, eksempelvis sjeldne fossiler, spesielle mineraler eller rødlistede landskapstyper. Eksempler på ...
Trondhjemite dykes forming part of a swarm cutting the Gula Group metasediments and tectonically overlying Støren Group metabasalts in the district south of Støren, Sør-Trøndelag, have been investigated in road-cuts in the Snøan area. Geochemically, the fine-grained dykes are high-Al2O3 trondhjemites which show clear trace and rare-earth elements signatures indicative of a continental margin setting.
... Svalbard (spor funnet) og Nordsjøområdet (som da var land, fossiler funnet) helt frem til slutten av kritt-tiden. Så forsvant de, for ca. ...
... 600 millioner år gammel vitner om en fordums istid. Lag med fossiler i berget forteller oss om det biologiske mangfoldet for hundrevis av ...
Det grønne skiftet krever en mer effektiv og renere mineralindustri. Klimautslippene må reduseres, og råvarer og avgang må utnyttes bedre. Forbruket av byggeråstoffer må bli grønnere og mer kortreist.
... gjenferd å gjøre, men med geologi: Bergarter, mineraler, fossiler og landformer. Det livløse vil alltid være en forutseting for livet ... mange tema i dette registreringsarbeidet. Både berggrunn, fossiler utenfor det sentrale Østlandsområdet, grotter og andre tema er ...
... karbonat, som er typisk for omdannet biologisk materiale og fossiler, sier han. Mikroskopiske rørlignende strukturer med det ... I kalkrike bergarter – der det ellers er vanligst å finne fossiler – er dette særlig problematisk, ettersom kalkmineralene har svært ...
Vi har kommet til episode 3 i NRKs storslåtte serie «Nobel - Fred for enhver pris». Scenen er et sted i Afghanistan. Den norske utenriksministeren konverserer med en lokal landeier.
Nylig åpnet et av Norges nye sentre for fremragende forskning, Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE), ved UiT Norges arktiske universitet.
... at yngre enheter avsettes på toppen av eldre enheter. Fossiler (planter og dyr) kan brukes til å korrelere mellom geografisk ...
... også i Norge. På samme måte som at det er mulig å finne fossiler av tropiske og subtropiske planter og dyr på Svalbard, er det også ...
... Særlig nyttig er metoden for å finne fossiler som kan benyttes til å bestemme sedimentenes alder. Teknikken ...
The GESTCO (GEological STorage of CO2) from fossil fuel combustion project comprises a study of the distribution and coincidence of thermal CO2 emission sources and location/quality of geological storage capacity in Europe. The GESTCO project is a joint research project conducted by 8 national geological surveys and several industry partners/end users, partly funded by the European Union 5th Framework Programme for Research and Developmen.
... kalksteiner på er at disse av og til inneholder synlige fossiler, som koraller og skjell. Hvorfor ligner gneis og og kalkstein ...
... Da blir det geologi, for her kan cystene både bli til fossiler, og våkne til liv igjen og spire allerede neste sesong eller etter ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.