Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

73 resultater
Det er ikke så mange steder i Norge hvor vi kan finne fossiler. Fossiler finnes  i sedimentære bergarter (avsetningsbergarter), og i og med ...
... finnes det ikke sedimentære bergarter som kan inneholde fossiler. Men man kan selvsagt finne relativt unge fossiler av skjell, planter etc. i løsmassene (sand, grus, jord) som ligger ...
Et gammelt fossil er funnet i overflatesedimentene på 2451 meters dyp i havområdet sørvest for Lofoten. Fossilet har vist seg å være en blekksprut som levde i juratiden - for to hundre millioner år siden.
... avsetninger det kunne være håp om å finne fossiler, men de ble ødelagt under den Kaledonske fjellkjededannelse som ... i en grop i grunnfjellet, er det funnet mellomkambriske fossiler (ca. 550 millioner år gamle) i en mørk skifer. Fossilene er fra ...   Jeg  har flyttet til Rogaland og er interessert i fossiler. Finnes det fossilførende bergarter i Rogaland? Finnes det ...
... prøver å være morsom, delvis fordi jeg aldri har hørt om fossiler her i Trøndelag. Morten humrer lett. – Det blir en dagstur til Hølonda.   Fossiler er sjelden kost Fossiler gir oss et unikt blikk tilbake i tid. Om ...
... helt spesielle geologiske landskapet. Her ligger tydelige fossiler etter dyr og planter, som levde her for 4-500 millioner år siden. ... opplevelsene» i fokus. 10 år med fokus på stein og fossiler 10 år med fokus på stein og fossiler ...
... i England, Tyskland og Frankrike. Grunnen til at slike fossiler likevel KAN finnes langs norskekysten er: De ble transportert ... kysten i Sør-Sverige eller Danmark (der bergarter med slike fossiler finnes). Da isflakene drev på land i Sør-Norge (hele veien, også ...
Under en fisketur i Stjørdalselva fant ferierende Jaques Burnet en uvanlig stein i Sørneshølen ved Flornes. Steinen er en såkalt marleik og inneholder avtrykk av ryggraden av en ganske stor fisk.
... blir avsatt sammen med disse sedimentene og kan danne fossiler. Dersom havbunnsskorpa endrer helningsvinkel fra bratt til slak får ... blir presset sammen og opp. Dette gjør at vi kan finne fossiler i sedimentære bergarter opptil flere tusen meter over havet i enkelte ...
Til tross for sitt organiske opphav regnes de fossile brenslene, olje, gass, kull og torv til energimineralene. Av disse er kull den desidert viktigste bidragsyteren til produksjon av elektrisitet på verdensbasis.
... Sør-Amerikas eldste gnagere er 41 millioner år gamle. Fossiler av de små gnagerne, som var på størrelse med mus, er funnet i ...
Energimineraler er naturlige geologiske råstoffer som kan omdannes til energi, og omfatter både fossile brensler som kull, råolje og naturgass og mineraler som er råstoffer til kjernefysisk energi.
... Gull og diamanter og selger. Det vet vi. Og noen fossiler også. Men må de være sinnsykt store, stygge eller være nært ...
... som marmor. Porsgrunnkalkstein , med alle sine fossiler av sjøliljer og koraller, ble mye benyttet i København fra ... En meget spesiell kalkstein nær Porsgrunn inneholder masse fossiler av blant annet koraller. Natursteinsdriften foregikk derfor i et ...
... omhandler vitenskapen om aldersbestemmelser av bergarter, fossiler og sedimenter. NGU bruker aktivt aldersbestemmelser strategisk i ...
I Mjønesfjellet er det utført detaljkartlegging i målestokk 1:2000, hvor inntil 15 meter mektige rustsoner med Pb-Zn-Cu-mineraliseringer er nøyaktig inntegnet; rustsonene er ikke av økonomisk interesse. Kartleggingen i Mjønesfjellet har avslørt at det er snakk om en deformasjon med fire foldefaser, mens kartleggingen i Kistrandfjellet har påvist en mineraliseringstype som kan være en fossil "placer".
Ramnes og Våle benytter grunnvann fra fjell i sin vannforsyning, men har i den senere tid fått problemer med både kvalitet og kvantitet. Muligheten for å utvide og forbedre vannforsyningen er vurdert på bakgrunn av innsamlede brønndata og kjennskap til områdets geologi. Områder for nye prøveboringer er foreslått. Flyfoto er benyttet i stor utstrekning. Områdets lavabergarter og dypbergarter antas å kunne gi tilstrekkelige vannmengder ved boring, men vannkvaliteten er mer usikker.
It has been possible with the aid of whole rock geochemistry to make a start at understanding the Caledonian volcanic belts in Norway, so that we can now progress beyond the stage of considering them under all-inclusive terms such as "greenstone", "basic volcanics" and other generalizations and begin to think in terms of specific magmatic types, e.g. island arc tholeiites, island arc calc-alkaline suites, ocean floor type lavas, etc..
The prominent, ENE-WSW, Verran and Hitra-Snåsa Faults of the long-lived Møre-Trøndelag Fault Zone (MTFZ) have been investigated employing methods ranging from Landsat TM lineament analysis down to the scale of field mapping and detalied study of the fault rock products.
Trondhjemite dykes forming part of a swarm cutting the Gula Group metasediments and tectonically overlying Støren Group metabasalts in the district south of Støren, Sør-Trøndelag, have been investigated in road-cuts in the Snøan area. Geochemically, the fine-grained dykes are high-Al2O3 trondhjemites which show clear trace and rare-earth elements signatures indicative of a continental margin setting.
Rapporten beskriver følgende samordnede malmunderøkelser ved Sagelvvatnet i Balsfjord kommune, Troms: -Geologisk kartlegging ved Sagelvvatnet og diamantboringer ved malmforekomsten i Mosbergvik. -Geokjemiske undersøkelser i Mosbergvik og 3 andre utvalgte områder. -Geofysiske målinger ved malmforekomsten i Mosbergvik. Bergartene består av lavmetamorfe dolomitter, kalksteiner, grønnsteiner og klorittskifre. Konglomerater er vanlig og fossilfunn indikerer Øvre Llandovery alder.
The GESTCO (GEological STorage of CO2) from fossil fuel combustion project comprises a study of the distribution and coincidence of thermal CO2 emission sources and location/quality of geological storage capacity in Europe. The GESTCO project is a joint research project conducted by 8 national geological surveys and several industry partners/end users, partly funded by the European Union 5th Framework Programme for Research and Developmen.
Articles published in this volume of NGU Bulletin:
Paleogene fossils in erratic blocks from Averøy and Frei, Nordmøre, NorwayM. Smelror, À.
Svalbard has been a key area for the study of Arctic Triassic successions for over a hundred years.
... i enheter (biosoner) basert på innholdet av ett eller flere fossiler som er karakteristiske for sonen. Inndelingen kan derfor bare brukes der det er mulig å identifisere slike fossiler. Metoden bygger på at fossilene som finnes gjennom en lagrekke vil ...
... fjellkjeden og strandflaten ned til de minste mineraler og fossiler, sammen med det som finnes på og under havbunnen. Det geologiske ...
... vi finner løsblokker av sedimentære bergarter, kull og fossiler i fjæra eller på øyer og skjær som ligger i nærheten av de ... til sedimentære bergarter, og dyre- og planterestene ble fossiler. Slike sedimentære bergarter er vidt utbredt på sokkelen fra ...
... vi finner løsblokker av sedimentære bergarter, kull og fossiler i fjæra eller på øyer og skjær som ligger i nærheten av de ... til sedimentære bergarter, og dyre- og planterestene ble fossiler. Slike sedimentære bergarter er vidt utbredt på sokkelen fra ...
Det grønne skiftet krever en mer effektiv og renere mineralindustri. Klimautslippene må reduseres, og råvarer og avgang må utnyttes bedre. Forbruket av byggeråstoffer må bli grønnere og mer kortreist.
... Svalbard (spor funnet) og Nordsjøområdet (som da var land, fossiler funnet) helt frem til slutten av kritt-tiden. Så forsvant de, for ca. ...
For mellom fire og fem millioner år siden lå sjøisgrensen i Arktis mye lengre nord enn i dag. En maksimal sjøisutbredelse, som den vi ser i dag, oppsto første gang for rundt 2,6 millioner år siden.
Da mengden oksygen i Jordas atmosfære økte for 2,3 milliarder år siden, gikk planeten vår gjennom en periode med dramatiske miljøendringer. Noe senere, for to milliarder år siden, ble de første fosforittene dannet.
Hva om Charles Darwin ikke dro til Sør-Amerika, men i stedet gjennomførte sin vitenskapelige dannelsesreise i Norge?
... 600 millioner år gammel vitner om en fordums istid. Lag med fossiler i berget forteller oss om det biologiske mangfoldet for hundrevis av ...
Forskar Tor Grenne er heidra med prisen for Årets vitskaplege publikasjon ved NGU. Grenne fekk prisen for ein artikkel om dei eldste livsformane som til no er funne på jorda.
... en tidsperiode på rundt 20 år. Og her ser man etter fossiler fra dyreplankton som ikke er større enn én millimeter. – Vi ...
... Per Christian Asbjørnsen på leting etter levende fossiler i dype norske fjorder. - Og hva hvis han kom hit i dag, og fikk ...
Forskar Aivo Lepland er heidra med prisen for Årets publikasjon ved NGU. Artikkelen tar for seg to milliardar år gamle fosformineral i urgamle fosforrike bergartar.
Vi har kommet til episode 3 i NRKs storslåtte serie «Nobel - Fred for enhver pris». Scenen er et sted i Afghanistan. Den norske utenriksministeren konverserer med en lokal landeier.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.