March 18th 2010

Mer penger til kartlegging av havbunn og fjell

Regjeringen vil bevilge fem millioner kroner til havbunnskartlegging og 15 millioner til overvåking av ustabile fjellpartier i år.
LAVT: Flere korallrev på hav-bunnen kan kartlegges og sikres.

De to bevilgningene ble begge fremmet i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 13. mai.

- Regjeringen mener det er viktig å komme i gang med kartleggingen av havbunenn i norske farvann gjennom prosjektet Mareano. 

Prosjektet vil øke vår kunnskap om det marine miljøet, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, som legger fem millioner kroner på bordet i år.

En kartlegging av havbunnen i det sørlige Barentshavet kan dermed ta til allerede i år.

HØYT: Flere ustabile fjell kan kartlegges og overvåkes.

Detaljert kartlegging
Samarbeidspartnerne Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens Kartverk Sjø, er meget tilfredse med bevilgningen:

- Regjeringen signaliserer i revidert nasjonalbudsjett også en videre finansiering av prosjektet i årene fremover for å få på plass en detaljert kartlegging av havbunnen. Det er svært positivt, heter det i en pressemelding fra Mareano-partnerne.

Mareano har som mål å kartlegge havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø, og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. En detaljert kartlegging av havnaturen i norsk økonomisk sone er kun foretatt i tre-fire prosent av det totale havområdet.

Ødelagt av tråling
- Vi mangler kunnskap om både landskap, miljø og ressurser under havoverflaten i dag. Blant annet har bunntråling ødelagt en lang rekke korallrev fordi havnaturen ikke er undersøkt. Mareano-prosjektet kan nå begynne en storskala undersøkelse ved å samle inn detaljerte dybdedata, klassifisere bunntyper, kartlegge biodiversitet og bunnhabitater, sier forskerne Erik Olsen i HI og Terje Thorsnes ved NGU.

Oppstartområdet for Mareano-prosjektet er det sørlige Barentshavet, fra Lofoten til grensen mot Russland, spesielt i miljøsensitive områder med planlagt aktivitet som Snøhvit og Goliat. Allerede i 2005 starter innsamlingen av data fra dette området.

Fare for fjellskred
I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen også å bevilge 15 millioner kroner til overvåking av de ustabile og skredutsatte fjellpartiene i Åkneset og Tafjord i Møre og Romsdal.

Statsminister Kjell Magne Bondevik varslet så tidlig som i april at pengene ville komme i revidert: - Regjeringen er opptatt av å holde god framdrift i det overvåkingsarbeidet som allerede er satt i gang, sa Bondevik den gang.

Her blir det i tillegg satt ned en interdepartemental arbeidsgruppe der også aktuelle direktorat skal være med. Gruppen skal på nasjonalt plan vurdere behovet av et statlig engasjement ved fare for fjellskred.

Les mer:
Mareano
Skrednett
Alt om revidert nasjonalbudsjett

Kontaktperson ved NGU:
Administrerende direktør Arne Bjørlykke,
tlf.: 73 90 40 00, mob.: 90 09 50 12,
e-post: arne.bjorlykke@ngu.no