Image
Bilde fra NGUs kvikkleirekart viser lilla prikker med kvikkleirepunker og røde soner med mye kvikkleire.
Image
NVEs jordskred og flomskred kart viser røde markeringer langs kysten og innover fra Sunnmøre.