Image
Skjermbilde MinKommune
Image
Utsnitt av kartet NADAG hvor vi ser ulike farger fra gult (lav) til rød (høy) tetthet av grunnundersøkelser.
Image
Kart over Geologisk arv hvor vi ser blå og lyseblå prikker.
Image
""
Image
""
Image
""
Image
Utsnitt fra NGUs kart over maringeologi
Image
""
Image
""