November 23rd 2009

Svartisen for ca. 9000 år siden

Kan dere si noe om utbredelsen av Svartisen for ca. 9000 år siden? Var det mulig for datidens mennesker å se isbreen fra ristningsfeltet ved Fykanvatn?

Jeg vet ikke om det er noen som har kartlagt en nøyaktig utbredelse av Svartisen for 9000 kalenderår siden. Ut fra tidligere informasjon, for eksempel fra Rasmussen 1981 (NGU 369, 1-31), vet vi at isdekket i slutten av siste istid allerede for ca. 10000 C14-år siden (11500 kalenderår siden), eller like etter dette, hadde trukket seg tilbake til fjellene (fjelltoppene) rundt enden av Glomfjorden. Videre avsmelting gikk raskt, slik at sannsynligheten for at Svartisen forsvant helt fra synsranden rundt Fykanbergene og Fykanvatnet kort tid etter dette er stor. For 9000 år siden kunne man nok ikke fra dette området se noe av Svartisen, men kanskje man eventuelt kunne skimte noen seiglivete snøleier (hvis slike eksisterte) høyt i fjellsidene foran isbreen.

Kilder:
The deglaciation of the coastal area NW of Svartisen, northern Norway / Arne Rasmussen. - NGU, 1981 (NGU nr. 369, 1981)