March 18th 2010

Bygningsstein i Etiopia

NGU har nylig gitt ut boka "Building-stones of Ethiopia" i samarbeid med den geologiske undersøkelsen i Etiopia. Boka inneholder mange flotte fotografier, og den gir en kortfattet og enkel fremstilling av Etiopias geologi og historie

Boka introduserer leserne til mange spennende aspekter ved Etiopisk stein. - fra gamle steinmonumenter til moderne bruk, fra berggrunnsgeologi til forekomster av marmor, granitt, sandstein, kalkstein og vulkanstein.

"Building-stones of Ethiopia" foreligger kun i engelsk språkdrakt, og er et resultat av Ethionor Mineral Resource Program (1996-2001) - et samarbeidsprosjekt mellom de geologiske undersøkelsene i Etiopia og Norge.

Forfattere av boka er Tom Heldal fra NGU og Haileysus Walle fra Geological Survey of Ethiopia.

"Building-stones of Ethiopia" er en fargerik bok med massevis av flotte fotografier, og den gir en kortfattet fremstilling av Etiopias geologi og historie - helt frem til dagens moderne uttak og bruk av bygningsstein.

Boka er på 61 sider og kan bestilles direkte fra distribusjonen ved NGU eller du kan benytte vårt online bestillingsskjema.