June 21st 2012

Rekordomsetning i bergindustrien

Bergindustrien hadde rekordstor omsetning i Norge i fjor. 833 norske bedrifter fikk til sammen 12,4 milliarder inn i kassaapparatene. Det er mer enn halvannen milliard mer enn året før. 60 prosent av produksjonen ble eksportert ut av landet.

Den norske bergindustrien vokser, viser ferske tall fra NGU og Direktoratet for mineralforvaltning. De harde fakta forteller at det i 2011 var 6.039 årsverk knyttet til de 833 bedriftene i bergindustrien. Til sammen ble det tatt ut mineraler på mer enn 1.100 steder rundt om i landet.

Jern og pukk øker mest

Jern og pukk er de to produktene som øker mest siste år. Jern har hatt stor økning i etterspørselen både fra Europa og Kina, mens det i pukkindustrien er økt etterspørsel både nasjonalt og fra Eurpoa for øvrig.

13 tonn per person

Bergindustrien omfatter alle bedrifter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Disse mineralske råstoffene er en nødvendighet som inngår i hverdagen din og min. Fordelt på antall personer i landet, viser statistikken at alle nordmenn "brukte" 13 tonn mineralske råstoffer i gjennomsnitt forrige år.

Distriktsnæring

Peer-Richard NeebArbeidsplassene i bergindustrien er i stor grad langs kysten. Det gjør derfor næringa til en viktig distriktsnæring.

- Hver sysselsatt i bergverksnæringa gir indirekte fire sysselsatte i infrastrukturen, altså et samlet tall på om lag 30.000 sysselsatte. Tar vi med foredlingsinsdustrien er det totale antall sysselsatte mellom 150.000 og 200.000, sier forsker Peer-Richard Neeb (bildet) ved NGU.

Last ned rapporten "Mineralressurser i Norge 2011