July 18th 2012

Kartlegging ga uttelling etter 14 år

I 1998 kartla NGU potensialet for grunnvarmeuttak i Elverum kommune i Hedmark. Grunnvarmekartet over Elverum var det aller første i sitt slag i Norge. Nå, 14 år senere, høster kommunen pris for grunnvarmearbeidet som er gjort i forlengelsen av NGUs kartlegging.

Følg oss på facebook


Grunnvarmekart for Elverum kommuneMange steder i landet har potensial til å ta i bruk grunnvarme til oppvarming av hus og vann. Et av disse stedene ligger lengst sør i Østerdalen: Elverum kommune i Hedmark. Tilbake i 1998 gjorde NGU et større arbeid i kommunen, der hensikten var å se på mulighetene for å ta i bruk grunnvarme - og først og fremst grunnvarme basert på oppumpet grunnvann. NGU-arbeidet besto av både kvartærgeologisk kartlegging, geofysiske målinger, grunnvannsundersøkelser, georadarmålinger og prøveboringer.

Stort potensial

NGU slo etter kartleggingene fast at det er stort potensial for å ta i bruk grunnvannsbasert grunnvarme i deler av kommunen. I årene som har gått har Elverum kommune jobbet videre med å utvikle grunnvarmeprosjekter, og i år har kommunen blitt belønnet med heder og ære fra Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). Fem kommunale bygg har tatt i bruk grunnvarmen, og tillegg er flere konkrete prosjekter i emning - både i kommunale og private bygg.

Årets varmepumpekommune

For NGU er det fint å se at kartleggingsarbeidet har gitt resultater. Vi gratulerer Elverum kommune md prisen som "Årets varmpumpekommune".

Her kan du laste ned rapporten (NGU-rapport 99.008)
NGU-rapporten ble i sin tid utarbeidet av NGUs Randi Kalskin Ramstad og Bernt Olav Hilmo.

Les omtale hos Norsk Varmepumpeforening