May 13th 2014

Nedetid på NGUs tjenester

Torsdag 15. mai kl 18:00 vil det bli utført arbeid på vårt nettverk og dette resulterer i nedetid på våre systemer.

Vi regner med at dette arbeidet er ferdig innen kl 21:00.