Vedrørende grunnvannsforsyning til Innbygda, Trysil kommune.

NGU-RAPPORT
HY-00029
|
Forfattere
Klemetsrud, T.
|
Utgivelsesår
1979
Publikasjonstype
docid
32626
Utgivelsesår
1979
Automatisk opprettet
1
Summary
Undersøkelsesboringer langs Trysil elva i forbindelse med grunnvannsforsyning til tettstedet Innbygda fra løsmateriale. Undersøkelsene positive, og det anbefales prøvebrønn for pumping over lengre tid. Dybde ca. 25 m.
Kommune
TRYSIL
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket