March 18th 2010

- Bergindustrien er for lite opptatt av framtida

Næringslivet i Sverige bruker mellom 150 og 200 millioner kroner årlig på leting etter nye mineralerressurser, Finland omtrent det samme. Norsk næringsliv bruker til sammeligning bare mellom 5 og 10 millioner kroner til dette formålet.

Det kom fram under Nordisk Mineralsymposium som ble avviklet ved NGU i Trondheim 6.-7. mai. Peer-Richard Neeb (bildet), som leder Program for mineralressurser ved NGU, mener det er norsk bergindustris ansvar å bidra til leting etter nye forekomster.

- Bergindustrien er for lite opptatt av framtida. De tjener gode penger i dag og har et godt ressursgrunnlag, men er lite opptatt av å investere i kartleggiang av nye ressurser. På lang sikt betyr det en svekkelse av mineralindustrien som helhet. En bærekraftig utnyttelse av ikke-fornybare ressurser forutsetter at en del av overskuddet investeres i leting etter nye ressurser, sier Neeb.

- Svensk mineralindustri har en helt annen visjon enn i Norge. De har satt seg som mål å bli den beste mineralleverandøren i Europa innen 2010. I Norge henger vi etter på arbeid knyttet til leting etter nye ressurser, og på forskning og utvikling, mener Peer-Richard Neeb.

Nordisk Mineralsymposium samlet i alt 70 deltakere fra industri og forvaltning i de nordiske landene.

Kontaktperson ved NGU:
Peer-Richard Neeb, tlf: 73 90 41 62