July 1st 2011

Måler Barentshavet med fly

NGU fortsetter i sommer kartleggingen av jordens magnetfelt i Barentshavet. Nye data kan gi viktig informasjon om olje- og gasspotensialet i området.

Monterng av utstyr på flyGeir Viken (t.v.) og Janusz Koziel klargjør måleutstyr før flyturen over Barentshavet.Nye magnetiske data vil erstatte data som ble samlet i 1970. I dag utføres målingene med vesentlig mer følsomme instrumenter og mer presis navigasjon. Dette gir bedre informasjon om berggrunnen under havbunnen, slik som strukturer i gneisunderlaget, forkastningssystemer, størkningsbergarter og saltformasjoner.

Sammenstilling og tolkning av nye magnetiske data med eksisterende gravimetriske og seismiske data gir verdifull informasjon om geologien i området.

80.000 kvadratkilometer

Utgangspunktet for undersøkelsene i Barentshavet er et ønske om mer nøyaktig oppmåling av jordens magnetfelt. De fleste har brukt et kompass og målt retningen av magnetfeltet. NGUs målinger viser styrken - ikke retningen - på magnetfeltet. Ved å tolke variasjoner i denne feltstyrken, er det mulig å identifisere bergarter med forskjellig magnetisering i dypet.

Sommerens målinger dekker et område på ca. 80.000 kvadratkilometer fra Finnmarkskysten i sør til 74 grader og 30 minutter nord, og mellom 24 og 29 grader øst. Målehøyden er 230 meter over havoverflaten.

Varmeproduksjon

Odleiv OlesenOdleiv Olesen- En inndeling i hovedbergartene i grunnfjellet hjelper blant annet til å forstå varmeproduksjonen under havbunnen, forklarer forsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

- Varmestrøm og temperatur i berggrunnen har betydning for "modning" av olje og gass og kvaliteten på reservoarbergarten. Slik kunnskap er avgjørende for å vurdere sannsynligheten for nye olje- og gassfunn.

Mer presis oljeleting

- I praksis betyr dette at oljeletingen kan bli mer presis. Det er av stor interesse også for samarbeidspartnerne i prosjektet, sier Olesen, og viser til at Det norske oljeselskap, Eni Norge, Oljedirektoratet og StatoilHydro finansierer kartleggingen sammen med NGU.

Sommerens prosjekt, som har fått navnet BASAR-08, er åpent for nye deltagere.

I år er det 50 år siden den første geofysiske kartleggingen med fly fant sted fra NGU.

BASAR-08 flymagnetiske dataOmråde for årets datainnsamling i Barentshavet vist med gul ramme. NGU
vil neste år fortsette rekartleggingen mot vest slik at det etter hvert blir en sammenhengende dekning av moderne flymagnetiske data i Barentshavet. BASAR-08 – Barents Sea Aeromagnetic Remapping Project 2008.