January 16th 2009

Nytt berggrunnskart for Bergen

Et nytt berggrunnskart for Bergen ble trykket og gjort klar til den geologiske Vinterkonferansen i nettopp Bergen i januar. Nær 300 delegater deltok på det årlige fagmøtet.

Bergen_utsnitt_berggrunnskartKART: Et lite utsnitt av Bergenskartet, som ble trykket og klart til Vinterkonferansen i – nettopp Bergen.Det er Norsk Geologisk Forening (NGF) som arrangerer den årlige Vinterkonferansen, som i år altså var lagt til Bergen. NGU på sin side var på plass med utstilling, med salg av bøker og publikasjoner, og med i alt 31 deltakere.

Det nye kartbladet Bergen i 1:50.000 er redigert av forsker Ole Lutro ved NGU. Mye av arbeidet er gjort av Håkon Fossen, som sammenstilte Bergenskartet til en foreløpig utgave i 1988. I tillegg har Jomar Ragnhildstveit bidratt sterkt med sitt arbeid fra midten av 90-tallet.