June 1st 2010

Dette er kvikkleireskred

Kvikkleire er i utgangspunktet "vanlig" leire, der havsalt - som binder leira sammen - over tid er vasket ut. Kvikkleire er meget ustabil og kan føre til store skred.

RissarasetRissaraset, som gikk 29. april 1978, var det største kvikkleireraset i forrige århundre.

   
Alt om skred på
www.skrednett.no

Kvikkleire på kart

Fenomenet kvikkleire er knyttet til istidshistorien og den påfølgende landheving der saltvannsleire (marin leire) har kommet opp over havnivå. Her har det fått sitt salte porevann delvis erstattet av ferskvann.

I Norge har marin leire størst utbredelse i Trøndelag og på Østlandet, men er også vanlig mange steder i Nord-Norge og finnes på Vestlandet og Sørlandet.

Kvikkleireras kan starte av helt naturlige årsaker, men som oftest er det vi mennesker som forstyrrer den naturlige likevekten og lager forutsetninger for ras.

Det mest karakteristiske ved kvikkleireras er at massene blir helt flytende under selve rasforløpet og kan dekke store arealer. Det gis ingen forvarsler, som for eksempel langsom sprekkedannelse, i forkant av raset.

Det er ikke vanlig at det går nye ras i etterkant av et kvikkleireras.