October 28th 2009

Internasjonal støtte til norsk miljøinitiativ

Et norsk initiativ for en ny og effektiv kartlegging av forurensning langs verdens største elver får bred internasjonal støtte. Målet med prosjektet er å avdekke miljøgifter i flomsedimenter på 26 av verdens største elvedeltaer.

ElvesletterVERDENS STØRSTE: Planen er å ta prøver på deltaene til verdens 26 største elever. Områdene hvor tilsiget og nedbøren stammer fra dekker mellom fem hundre tusen til flere millioner kvadratkilometer. Klikk på bildet for stor versjon.

PrøvetakingFELTARBEID: Forskere tar prøver langs Yantze-elva i Kina. Rolf Tore Ottesen (i midten) forklarer.I 2006 lanserte seniorforsker Rolf Tore Ottesen fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og hans kollega Jim Bogen ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), et nytt og forenklet program for en global geokjemisk kartlegging.

På et møte i det kinesiske vitenskapsakademiet tidligere i høst ble "den norske metoden" sterkt berømmet.

- Dette er et forslag Kina støtter fullt ut, sa professor Dong Shuwen på møtet hvor akademiets professor Xie Xuejing og et internasjonalt ekspertpanel ikke AfrikaLITEN TETTHET: Hele Afrika kan trolig dekkes med kun 113 steder for prøvetaking. Det dekker nedbørsområdene for de fem største elevene på kontinentet. Klikk på bildet for stor versjon.etterlot noen tvil om målsettingen:

Et verdensomspennende geokjemisk kartleggsprosjekt og etablering av et internasjonalt forskningssenter med UNESCO-støtte i Langfang sørøst for Bejing.

Jordprøver fra få lokaliteter

- Vi foreslår å ta prøver på slettene ved verdens største elver og deres viktigste sideelver i alle verdensdeler. Da snakker vi om 26 store deltaer, og mellom 150 og 200 elver og deres viktigste bielver, sier Ottesen, som er stolt og glad for den positive tilbakemeldingen.

Metoden går ut på å ta to prøver fra hver lokalitet, én prøve dypt nede i sedimentene og en i overflaten. Her er det naturen selv som har lagt fra seg prøvene: Elveslettene har jevnlig vært utsatt for flom slik at sedimentene er blitt avsatt over flere hundre år. Ved å hente prøver dypt nede i lagene, kan forskerne bestemme den tidligere miljøtilstanden i området.

Prøver fra de øverste lagene avslører den menneskelige aktiviteten i nyere tid.

- Det viktigste med denne metoden er at den er billig og effektiv. Sedimentene på deltaene, ved munningene av de store elevene, stammer fra elvenes omfattende tilsigsområder og nedbørsfelt. Ved å ta prøver her trenger vi kun 1300 lokaliteter i hele verden for å beregne miljøtilstanden til enorme landområder, forklarer Rolf Tore Ottesen.

Analysere grunnstoffene

- Hvorfor er det nødvendig med en geokjemisk kartlegging av elveslettene?

- De store elvene sender enorme mengder med næringsstoffer og miljøgifter ut i havene. Samtidig bor hele 75 prosent av verdens befolkning på elvesletter; herfra henter folk vann og mat. Mange steder er grunnvannet kraftig forurenset eller forgiftet. Millioner av mennesker drikker mer eller mindre forgiftet vann hver dag. Samtidig kan en slik prøvetaking og kartlegging bidra til kunnskap om både mineralressurser, klimaendringer og utvikling av landbruk, understreker Ottesen.

Målet er å analysere prøvene på 76 grunnstoffer, samt en del organiske bestanddeler.

Internasjonal aksept

Møtet i Kina nylig viste at det norske forslaget får bred internasjonal tilslutning. Australia samt flere land i Asia, Sør-Amerika og Europa planlegger allerede innsamling av prøver. USA og Canada har varslet at de i første omgang skal fullføre sine egne jordprogrammer. Likevel oppfordrer de Norge til å etablere kontakter med amerikanske og canadiske universiteter for å skaffe til veie prøver.

Sør-Afrika på sin side har reservert seg mot forslaget, i hovedsak på grunn av vansker med å finne gode lokaliteter og manglende erfaring i arbeid med flosedimenter.

Det nye forskningssenteret blir etter alt å dømme lagt til Institute of Geophysical and Geochemical Exploration (IGGE) i Langfang i den kinesiske Heibei-provinsen, en halvtimes togtur sørøst for Bejing.

Kineserne har samtidig varslet at de vil sende en offisiell søknad til UNESCO om FN-støtte i løpet av våren 2010.