February 18th 2011

Om havstrømmer og framtidsscenarier

Jeg skriver en oppgave om havstrømmer. Har dere tips til en spennende vinkling eventuelt et "skrekkscenario"?

Havstrømmene  fordeler næringsstoffer og varme/kulde i verdenshavene, og dermed har de stor betydning for livet i havet og for temperatur i kystområdene, jamfør Golfstrømmen og temperaturen i Norge og Grønlandsstrømmen og temperaturen på Canadas østkyst.

Havstrømmene er viktige faktorer i klimadebatten som foregår for tiden. En viktig "pumpe" for å drive havstrømmene er at det varme vannet strømmer opp Atlanteren til Arktis, blir nedkjølt, synker ned og strømmer mot sør igjen. Et scenario er at havvannet blir så varmt at det ikke vil synke ned og at dannelsen av kaldt bunnvann stopper. Dermed stopper "pumpen" som driver strømmen og Golfstrømmen kan dermed slutte å strømme nordover. Dette kan føre til hurtig nedkjøling i nord og starte en ny istid. Dette kan Kanskje være et passende "skrekkscenario"

Noen nyttige lenker:

Klimanyheter om Golfstrømmen på Bjerknes senter (Universitetet i Bergen)
Informasjonsfolder om Golfstrømmen fra Bjerknes senter (Universitetet i Bergen)
Multimedia om havstrømmer på Forskning.no