February 16th 2012

Endring i tjenesten GrunnvannWMS

NGU slutter å levere data for viktige grunnvannsforekomster.

Se Vann-nett fra NVE for informasjon om de administrative enhetene for grunnvann.

Dette medfører endring i tjenesten GrunnvannWMS (http://geo.ngu.no/mapserver/GrunnvannWMS):

Følgende kartlag vil fjernes tidligst 20. mai 2012:

  • Grunnvannsressurs_viktig
  • Grunnvannsressurs_hele_deler_viktig

Tekniske spørsmål? Kontakt wmsdrift@nug.no