April 18th 2012

Kleberstein som ferskvare

Arkeologen Arne Skjølsvold hevder i sin bok "Klebersteinsindustrien i Vikingetiden" at kleber nærmest må behandles som ferskvare, den bør bearbeides rett etter uttak eller holdes fuktig frem til denne skal finne sted. "...dette at kleberen tørker og blir hardere i luften, er for øvrig et kjent fenomen innen petrologien" hevder han.  Er det et kjent fenomen, og hva er i så fall årsaken til at dette skjer?

Det er riktig at kleberstein og en rekke andre bergarter er best å bearbeide mens de er fuktige. Vi kan kalle det bergfuktighet, det er fukt som finnes inne i steinens porer.

Når steinen tørker, er det stoffer som er oppløst i vannet som avsettes som kalk eller silika inne i porene. Dette sementerer steinen og gjør den hardere og sprøere. Fenomenet er også velkjent fra skiferindustrien, der blokkene ofte holdes fuktig og vannes før de spaltes. I Canada var dette kjent som "seasoning" i granittindustrien rundt forrige århundreskifte. Granittblokker som ble liggende for lenge i friluft var vanskelig å splitte.

Ofte kan vanning av tørr stein gjenetablere bedre huggeegenskaper.