February 19th 2014

Lover videre kartlegging av georessurser

Statsråd Monica Mæland lovte en videre satsing på kartlegging av mineralressurser her i landet da hun holdt åpningsforedraget under NGU-dagen torsdag 6. februar.

Monica MælandFOREDRAG: Statsråd Monica Mæland åpnet NGU-dagen 2014.

     

 

Lars HaltbrekkenADVARER: Lars Haltbrekken advarer mot bruk av sjødeponi ved framtidige gruveprosjekter.- Vi skal bruke betydelige midler på kartlegging av mineralske ressurser også i de kommende årene, sa en offensiv næringsminister i sitt foredrag foran 130 gjester fra forskning, forvaltning og næringsliv.

Som ventet kom det ingen avklaring om de planlagte gruveprosjektene i henholdsvis Kvalsund i Finnmark og på Engebøfjellet i Sogn og Fjordane under Mælands besøk på NGU. Her er det fortsatt uavklarte spørsmål om sjødeponi, men Mæland påpekte at en avgjørelse snart må komme på plass.

Samtidig understreket Monica Mæland (H) at hun er en sterk forkjemper for lokaldemokratiet, og sa at det skal mye til før regjeringen overprøver lokale myndigheter i spørsmål om blant annet næringsvirksomhet.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, tok på sin side kraftig avstand fra selskapet Nussirs deponiplaner i Repparfjorden ved Kvalsund og Nordic Minings planer i Førdefjorden.

- Dumping av gruvveavfall i fjordene er miljømessig uforsvarlig, fastslo Haltbrekken i sitt foredrag.

Teamet under NGU-dagen "Med god grunn" fra lunsj-til-lunsj torsdag 6. februar til fredag 7. februar var mineralressurser og gruvedrift; om bærekraft, teknologi, miljø, gjenvinning og framtidige løsninger.