June 28th 2013

Geologi som yrke

Som geolog er du med på å skape verdier og gjøre samfunnet tryggere.

NGUs geologer fremskaffer, tilrettelegger og formidler geologisk kunnskap som samfunnet trenger.

Vår kunnskap gjør andre i stand til å ta gode valg til beste for fellesskapet. Vi skal sørge for at geofaglig kunnskap blir fører til effektiv og bærekraftig forvaltning av landets naturressurser og miljø.

Se to av våre geologer fortelle om hverdagen på jobb: