September 16th 2014

Skredforskere samlet i Norge

- Mange land i verden har fjellskredutfordringer. I Norge er det spesielt interessant og viktig fordi konsekvensene av fjellskred kan bli så store, sier Reginald Hermanns, som leder Skredlaget ved NGU.


Deltakerne på konferansen Slope Tectonics 2014. Klikk på bildet for stor versjon. Foto: Magne Vik Bjørkøy

I disse dager pågår en konferanse om fjellskred, med NGU som vertskap. Mer enn 80 deltakere fra hele verden er samlet med fokus på fjellskred og overvåking av fjellskred. "Slope Tectonics 2014" er den tredje konferansen i rekken, etter at både Sveits og Østerrike har vært arrangører tidligere år.

- Konferansen er veldig spesialisert. Vi har fokus på forskning og kunnskap om den strukturelle oppbyggingen av fjellskred. I tillegg er monitorering, som handler om overvåking av ustabile fjellparti, et viktig tema, sier Reginald Hermanns (bildet til høyre).

Mange land i verden har utfordringer med fjellskred. Hermanns trekker fram Japan, Kina og Italia. - I Norge har vi mange av de samme utfordringene som andre land. Men hos oss er det flere steder mye større konsekvenser, fordi fjellparti står i fare for å rase ned i fjordene og skape tsunamier innover bebygde områder.

Konferansen avsluttes med en tre-dagers ekskursjon til fjordene i Møre og Romsdal. Der skal deltakerne blant annet se på sporene etter historiske fjellskred. Det er også lagt inn stopp ved det ustabile fjellpartiet Mannen, som er under konstant overvåking i dag.

Målet med konferansen er å dele og tilegne seg kunnskap for å stå bedre rustet til å forstå hvorfor enkelte fjell kan kollapse i fjellskred, og å få mer kunnskap om overvåking av ustabile fjellpartier.