November 21st 2014

Arbeid på servere 25. november

Tirsdag 25. november fra kl 16.00 vi det bli utført arbeid på NGUs servere. Det betyr at kart og data blir tidvis utilgjengelige.

Det er ventet at arbeidet ferdigstilles i løpet av kvelden 25. novmber. Vi beklager de ulemper dette medfører for brukere av våre kart og data.