13 results
Visste du at dette mineralet tenner på alle pluggar...?
Kromitt finner du i skrunøkler.
Visste du at mange solkremer inneholder stein?

Avdeling for geologisk kartlegging omfatter fem lag; Fastfjellsgeologi, Kvartærgeologi, Geofarer og jordobservasjon, Maringeologi, og Geokjemi og hydrogeologi. Avdelingen ledes av Øystein Nordgulen.

Mens du jobber, spiser og sover arbeider bergindustrien for fullt.
Mineralet apatitt bygger opp skjelett og tanngard på menneske og dyr.
Av og til har du mineralet talk i munnen.
Kritthvite matvarer er oftest tilsatt steinpulveret titandioksid.

Avdeling for HR og ressurstyring omfatter to lag; ressursstyring og HR, og ledes av Bente Halvorsen.

Visste du at du kan pynte deg med vismut...?

Avdeling for geologiske ressurser og miljø omfatter de fire lagene Mineralressurser, Byggeråstoffer, Geofysikk og NGU-Lab. Avdelingen ledes av Henrik Schiellerup.

Avdeling for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ledes av Tone Evenrud.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt omfatter Laget for kommunikasjon.